Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Vår historie 1963-2014

I 1962 utgjorde ferdigvarer 24 prosent av den samlede norske eksportverdi. Det var bred enighet om at denne andelen måtte økes i de kommende årene.

Begrepet industrial design var blitt kjent gjennom pågående informasjonsarbeid fra ID, Norsk Gruppe for Industriell Formgiving – i dag Norske Industridesignere – stiftet i 1955.

Nå het det at omsetningsmulighetene for norske ferdigvarer ute og hjemme, ville være avhengig av skapende og dristig formgiving. Man så at små produksjonsenheter og begrensede serier ga et prishandikap som gjorde at norske ferdigvarer oftere måtte sikte seg inn på den eksklusive delen av eksportmarkedet. Dette eksklusive markedet mente man nå bare kunne vinnes ved hjelp av spesielle kvaliteter: ved riktig og god design.

 • Norsk Designcentrum 1963-1974

  Norsk Designcentrum 1963-1974

  Høsten 1963 fikk Industridepartementets Omstillingfond (senere Industrifondet) en sak på bordet som ble omtalt som den viktigste fondet til da hadde...  Les mer

 • Rådet for Industridesign 1974-1985

  Rådet for Industridesign 1974-1985

  Rådet for Industridesign (RID) ble stiftet 12. august 1974, for å ivareta arven etter Norsk Designcentrum (NDC) og opprettholde det internasjonale nettverket...  Les mer

 • Norsk Designråd 1985-2014

  Norsk Designråd 1985-2014

  Navneendringen fra Rådet for Industridesign til Norsk Designråd innebar ingen endring av rådets virksomhet, men gjenspeilet snarere den utviklingen...  Les mer