Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Vanlige spørsmål (FAQ)

Her har vi samlet en rekke vanlige spørsmål knyttet til Design Effekt:

 1. Hvem kan søke?
 2. Hva kan registreres som bidrag?
 3. Når må prosjektet ha blitt lansert?
 4. Hvordan delta?
 5. Hvorfor begynne på søknaden allerede nå?
 6. Når er søknadsfristen?
 7. Hva koster det å søke?
 8. Når får man svar på søknaden?
 9. Når offentliggjøres resultatene?
 10. Hvor finner jeg nyttige tips og eksempler på søknader?
 11. Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål?
 12. Har Norsk Designråd kurs eller workshops i forbindelse med DesignEffekt?
 13. Hvordan er søknadsskjemaet bygget opp?
 14. Hvor finner jeg søknadsskjemaet?
 15. Hva med konfidensiell informasjon?
 

 

1. Hvem kan søke?

For at et prosjekt skal bli juryert må den tilfredsstille følgende krav:

 • Designløsningen må være utviklet av en norsk bedrift, med enten norsk eller utenlandsk designer. Med norsk bedrift menes et selskap som er registrert i Brønnøysundregisteret og som har sitt hovedkontor i Norge, eller
 • produktet/løsningen kan være utviklet av en utenlandsk bedrift, men hoveddesigner må være norsk

 

2. Hva kan registreres som bidrag?

Alle typer designprosjekter, både redesignprosjekter og nye løsninger som viser effekten av design.

 

3. Når må prosjektet ha blitt lansert?

Prosjektet kan ha blitt lansert når som helst, men noe av bidragets dokumentasjon må være samlet sammen etter 1. januar 2008.

 

4. Hvordan delta?

Les all informasjonen du finner på nettsiden vår om Design Effekt. Søknaden krever at dere skriver en detaljert, men konsis beskrivelse av prosjektet, hva prosjektet var forventet å oppnå, hvordan resultatene ble målt, hva resultatene var, og, helt avgjørende; betydningen av resultatene i en større kommersiell sammenheng. Begynn søknaden din her

 

5. Hvorfor begynne på søknaden allerede nå?

Deltakerne vil måtte undersøke data for bidraget før søknadskjema kan fylles ut. Dette kan være tidkrevende, og man vil også trenge kundens fulle støtte for å få tilgang til den typen data som trengs for å argumentere overbevisende for designets effektivitet. Det er avgjørende å involvere kunden helt fra starten så man har god tid til å samle underbyggende data  til søknaden. Begynn søknaden din her

 

6. Når er søknadsfristen?

Ny runde med Design Effekt ulyses første halvår av 2012. Søknadsfrist er ennå ikke fastsatt.

 

7. Hva koster det å søke?

Deltakeravgiften er kr 4000,- eks mva. for en søknad, og 3000 kr eks mva per påfølgende søknad.

 

8. Når får man svar på søknaden?

Man får tilbakemelding på søknaden et par måneder etter søknadsfrist.

 

9. Når offentliggjøres resultatene?
 

Vi vil gå ut i pressen og offentliggjøre 2-3 av bidragene som er nominert til “Grand-Prix”-utmerkelsen kort til før Næringslivsdagen. Videre vil alle mottakerne bli offentliggjort under en egen prisseremoni på Næringslivsdagen.

 

10. Hvor finner jeg nyttige tips og eksempler på søknader?

 

11. Hvem kontakter jeg hvis jeg har spørsmål?

Du kan kontakte Marte Grevsgard hos Norsk Designråd på 917 74 683 eller e-post mg@norskdesign.no ved henvendelser angående Design Effekt.
 

12. Har Norsk Designråd kurs eller workshops i forbindelse med Design Effekt?

Norsk Designråd har arrangert søkekurs i forkant av de tidligere søknadsfristene. Følg med for annonsering av søkekurs til kommende Design Effekt søknader.

 

13. Hvordan er søknadsskjemaet bygget opp?

Søknadsskjema er digitalt. Du trenger kun å opprette en profil for å gå i gang med søkeprosessen. Det er fullt mulig å påbegynne skjema og lagre det, for så å komme tilbake igjen og fortsette prosessen. Søknadsskjema inneholder følgende punkter:

 1. Kontaktinformasjon
 2. Prosjektinformasjon
 3. Resultater
 4. Dokumentasjon
 5. Erklæring

Vi etterspør også bilder av prosjektet samt visuelle framstillinger av tallmateriell. Begynn søknaden din her

 

14. Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

Søknadsskjemaet finner du her. Opprett en profil og begynn søkeprosessen. Ta kontakt med Marte Grevsgard på mg@norskdesign.no dersom du har noen spørsmål.

 

15. Hva med konfidensiell informasjon?

 

Hva regnes som konfidensiell informasjon?

Dersom en søknad skulle inneholde enkelte elementer som ønskes hemmeligholdt, kan dette godtas dersom dette ikke går utover formålet med Design Effekt som er å synliggjøre resultater av designinvesteringer. Jurymedlemmene er forpliktet til å holde hemmelig informasjon som er spesifisert som konfidensiell. Inhabile jurymedlemmer vil ikke delta i drøftingen av noen del av det aktuelle bidraget. Hvis noe informasjon ønskes hemmeligholdt er det viktig å presisere hvordan denne informasjonen kan omskrives for å kunne publiseres.
 
Et alternativ kan være å presentere sensitive data som indekser eller prosentverdier. Dette skjuler de faktiske tallene, men ikke betydningen av dem. Men når det er sagt, så foretrekker juryene reelle tall.