Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅDRiksteatret

Riksteatret

Mottaker av Merket for god design 2014 i kategorien Tjenester, Riksteatret og Bleed for helhetlig tjeneste- og opplevelsesdesign for Riksteatret.

 

Tjenester: Helhetlig tjeneste- og opplevelsesdesign for Riksteatret.

Revitalisert teateropplevelse: Riksteatret er et turnéteater som spiller på ca. 70 steder i hele landet, med flere samtidige turneer og forestillinger. Tradisjonelt har Riksteatret begrenset seg til det som skjer på scenen under forestillingene og logistikken rundt turneene. Målsetningen med ny design var å spre teaterinteresse i hele landet, treffe nye målgrupper, selge flere billetter og revitalisere oppfatningen av teatret.

Jurykjennelse

Innovasjon i kulissene: Dette er et utmerket eksempel på god tjenestedesign, mener juryen. Teatret har blitt omdefinert og tilbyr nå målrettede opplevelser også utenfor scenen. I bunn ligger en tydelig strategi og kundereise som synliggjør Riksteatret både som en merkevare og destinasjon i seg selv. Med en helhetlig grafisk profil og dristigere kommunikasjon appellerer Riksteatret både til yngre og mer maskuline målgrupper enn tidligere. Konseptet er morsomt og svært godt gjennomtenkt, og bidrar til nytt liv både for publikum og teatret. Det grundig fokuset på kundeopplevelsen er helt unikt i denne bransjen, noe som vitner om en god prosess og omfattende involvering av ulike brukergrupper, både internt i teatret og ved de fleste av spillestedene. Løsningene er preget av innsikt og forståelsen for det komplekse i oppgaven. Riksteatret er et godt bevis på mangfoldet av ideer og graden av innovasjon som ligger til grunn i en solid designjobb.


Bedrift: Riksteatret

Prosjektgruppe bedrift: Ole Herman Kjernsby, prosjekteier/markeds- og kommunikasjonssjef, Stephan Mehl, markedsrådgiver, Mette Hægeland Blom, informasjonssjef og Lise Juvet, markedsrådgiver.

Design: Bleed

Prosjektgruppe byrå: Kjell Reenskaug, designansvarlig tjenestedesign og strategi, Dag Solhaug Laska, grafisk design, Ludvig Bruneau Rossow, grafisk design og Castilnano Simoons, interaksjons- og tjenestedesign.

Utmerkelse / år: Merket for god design - 2014

Kategori: Tjenester

 
PUBLISERT 02.04.2014 17:00

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde