Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:En jury fra øverste hylle!

Nesten 40 fagpersoner er engasjert av Norsk design- og arkitektursenter i juryeringen av Merket for god design. Samtlige er håndplukket blant de beste designfaglige hodene i Norge, Sverige og Danmark.

Hver kategori har også en representant fra næringslivet som er øvede designkjøpere. Juryeringen er en grundig prosess og løper over tre uker totalt. Listen ligger derfor høyt for en utmerkelse!

Hovedjury og kategorijury

Juryen for Merket for god design består av en hovedjury og en fagjury for hver kategori. Juryens oppgave er å vurdere søknader til Merket for god design og Unge talenter. De skal også nominere løsninger til Hedersprisen for god design blant mottakerne av Merket for god design.

Ydmyk for oppgaven

Norsk design- og arkitektursenter er ydmyke for oppgaven vi har med å administrere designutmerkelser og designpriser til bedrifter og designere. Vi skal sørge for at gjennomføringen av juryeringen av Merket for god design og Unge talenter blir gjort med den seriøsitet og profesjonalitet som bedriftene og designbyråene fortjener.

Derfor jobber vi også hardt med å få på plass en god og profesjonell jurysammensetning, som skal sikre at hver søknad til Merket for god design får et rettferdig og objektivt utfall.

Valg av jurymedlemmer

Valg av jurymedlemmer til juryering av Merket for god design og andre priser og utmerkelser fra Norsk design- og arkitektursenter, er hvert år en svært omfattende prosess. Det legges vekt på at miljøene innenfor designfagene involveres, samtidig som man skal sikre at næringslivet er representert.

Vara og inhabilitet

For å kvalitetssikre målene om profesjonalitet og objektivitet har hver kategorijury fire jurymedlemmer. Jurymedlemmer som er inhabile har ikke lov til å delta i evaluering av søknaden hun/han er inhabil for. Inhabile jurymedlemmer er ikke fysisk til stede når disse søknadene evalueres.

Et jurymedlem regnes som inhabilt om vedkommende har

  • deltatt i utvikling av produktet,
  • jobbet med relaterte prosjekter i bedriften,
  • på noe vis lagt igjen spor i prosjektet,
  • vært på oppdragsgiversiden,
  • vært på leverandørsiden og/eller
  • har nære relasjoner til eller i bedriften.

Dette resulterer i at alle jurymedlemmer er så nøytrale som mulig slik at de leverer nøytrale og gode evalueringer av alle søknader.

Håndtering av inhabilitet og vararepresentanter sikrer at ingen i juryen er med på å vurdere sine egne søknader.

Krav til juryen

Norsk design- og arkitektursenter stiller høye krav til jurymedlemmenes faglige kompetanse og erfaringsområder. Det stilles også krav til lederegenskaper, jurymedlemmenes tyngde og trygghet i en juryeringsprosess, og medlemmenes kommunikative evner.

Antall år i juryen

Det er ikke satt en grense for hvor mange år et jurymedlem kan være med i juryen. Norsk design- og arkitektursenter er opptatt av jevnlig utskifting av jurymedlemmer, samtidig er det viktig at jurymedlemmene sitter noen år av gangen for å skape kontinuitet i juryering. Generelt sitter et jurymedlem fra ett til tre år.

Har du lyst til å være med i juryen?

Ta kontakt med prosjektleder Thea Mehl på telefon 413 098 19, eller epost tm@designogarkitektur.no