Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Samarbeidspartnere

Deltasenteret er samarbeidspartner for kategorien Design for alle.

Inkludering av mangfoldet øker konkurransekraften

Design for alle er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Hensikten er god og brukervennlig design som tar utgangspunkt i en brukerforståelse basert på mangfold. En brukerfokusert designprosess bidrar til nyskaping og resulterer i mer brukervennlige løsninger for en utvidet kundegruppe.

Design for alle gir økt konkurransekraft, mer brukervennlige produkter og utvider markedspotensialet.
Norsk design- og arkitektursenters nye ressurssider om Design for alle.

Unge designere kan bidra til inkluderende

Ved å samarbeide med Norsk design- og arkitektursenter om Unge talenter ønsker Deltasenteret å få økt fokuset og kompetansen om design for alle blant designere fra alle designprofesjoner. Unge designere blir en viktig ressurs og vil ha en stor påvirkning når de gjennom sin nåværende og fremtidige karriere designer løsninger for et flerkulturelt og mangfoldig samfunn.

Om Deltasenteret

Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Virksomheten er i hovedsak konsentrert om områdene transport, bygninger og uteområder, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, opplæring og arbeid. Deltasenteret hører til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Les mer om Deltasenteret