Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:



Regler og vilkår

Her er regler og vilkår som gjelder for Design Effekt.

  1. Bidragene som sendes inn til konkurransen må være ærlige, sannferdige og overholde reglene. Hvis det etter juryering og/eller prisutdeling oppdages at et bidrag inneholdt falsk eller villedende informasjon kan det bli diskvalifisert og/eller fratatt prisen.
  2. Juryens kjennelse er endelig.
  3. Juryen forbeholder seg retten til å ikke godta bidrag som ikke overholder reglene.
  4. Juryen forbeholder seg retten til å flytte bidrag fra en kategori til en annen hvis den mener det er formålstjenlig.
  5. I tilfeller der innsendt materiale (rapporter og/eller bilder) inneholder sensitiv eller konfidensiell informasjon må dette listes opp i søknadsskjema.
  6. Ved å sende inn skriftlig eller kunstnerisk arbeid garanterer deltakerne for at det har blitt innhentet godkjennelse fra de involverte i prosjektet, og at deltakerne gir arrangørene (og alle andre tredjeparter som er godkjent av arrangøren som del av Design Effekt-opplegget eller PR/rapportering som dekker dem) rett til å gjengi hele eller deler av bidraget og medfølgende bilder når som helst i ettertid. Hvis de av en eller annen årsak ikke kan gi denne retten, skal hver enkelt deltaker holde arrangørene og juryen skadesløse for alt av kostnader, krav og ansvar.
  7. Arrangørene forbeholder seg retten til å gi tredjeparter tillatelse til å publisere alt eller deler av innsendt materiale som del av konkurransen, eller i rapportering fra den.
  8. Arbeid som er sendt inn som del av et bidrag, blir ikke returnert.
  9. Søknadsprosjektet (produktet/løsningen) må ikke være involvert i en tvist.
  10. Når et bidrag først er sendt inn, godtas ikke ytterligere endringer.