Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjon med brukeren i fokus

Du er her:Think er bilen som får deg til å tenke

Fornøyde prosjektpartnere, fra venstre Onny Eikhaug, Norsk Designråd, Filip Krnja, Helen Hamlyn Centre, Katinka von der Lippe, TH!NK, Rama Gheerawo, Helen Hamlyn Centre og Maja Arnestad, IT Funk.

Ved å snakke med 15 personer i alderen 24 til 82 år har designer Filip Krnja avdekket informasjon om hva som skal til for å designe en by-bil som vil dekke behovene til morgendagens sjåfører og passasjerer.

Prosjektet Designing inclusive, sustainable mobility som er utført av designer Filip Krnja ved Helen Hamlyn Centre i samarbeid med Think, er nå ferdigstilt og har ledet frem til mange spennende resultater i arbeidet med å skape en innovativ by-bil. Partnere i prosjektet var Norsk Designråd v/Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, TH!NK, Helen Hamlyn Centre Royal College of Art og Norges Forskingsråd ved IT Funk.

Ideer som at bilen kan sende visuelle beskjeder med andre trafikanter, lyse opp gangveien når den er parkert, fungere som 'hotspots' for trådløst internett, justerbare ikoner og tekststørrelse på dashbord, er noe av det som har kommet ut av brukerundersøkelsene til Filip Krnja og Think.

Les presentasjon av Filips rapport her

Her er en visuell fremstilling av brukerinnsikten i form av "interactive persona sheets."
(Naviger deg mellom de ulike brukerne ved å klikke på bildene, og se filmer og lær mer om hver av dem)

 

Filip Krnja og Katinka presenterte prosjektet og prosessen på Næringslivdagen 15.Oktober og her kan du se deres presentasjoner.


Konferansen Innovation for All som avholdes av Norsk Designråd 19. - 21. mai 2010 har fokus på brukersentrert design og vil være et en nyttig læreplass for å utvide kompetansen på områdene design for alle, inkluderende design, brukerstudier med mer. Les mer om Innovation for All 2010.

Les mer om prosjektet "THINK: En bil som er på nett med både brukerne og byen"
Les nyhetssaken "Think vil revolusjonere bildesign"

PUBLISERT 10.07.2013 14:02