Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Design bygger Norge

Du er her:Hjelp til kjøp av designtjenester

Kjøp av profesjonelle designtjenester kan være både komplisert og utfordrende. Tar man i bruk det strategiske og konseptmessige arbeidet som ligger til grunn i et designprosjekt kan man få et stort konkurransefortrinn i det videre arbeidet.

 • Design øker lønnsomheten

  Design øker lønnsomheten

  Våre rådgivere hjelper deg å se nye muligheter for bruk av design, velge rett designkompetanse og loser deg gjennom designprosessen fra A til Å. Vårt...  Les mer

 • Slik velger du riktig designer til ditt prosjekt

  Det er mange forhold som spiller inn i et samarbeid med en designer. Vi har tett dialog med mange designere og kjenner deres oppfatninger, sterke sider,...  Les mer

 • Designbasen

  Designbasen

  Designbasen er et verktøy som hjelper bedrifter til å finne frem til designkompetanse. Designbasen er dessuten et effektivt markedsføringsverktøy for...  Les mer

 • Finansiering av designprosjekter

  Norsk Designråd jobber tett sammen med andre organisasjoner for å etablere finansieringsordninger for bedrifter som ønsker å jobbe strategisk med design....  Les mer

 • Slik går du frem i et designprosjekt

  Et designprosjekt kan deles inn i en forarbeidsfase, en gjennomføringsfase og en evalueringsfase. Det er først og fremst i forarbeidsfasen at Norsk Designråd...  Les mer

 • Hvordan skrive designbrief?

  Hensikten med designbriefen er å konkretisere oppgaven som skal utføres, gi grunnlag for å finne riktig designkompetanse, gi grunnlag for å innhente...  Les mer

 • Tilbud fra designer

  Det er viktig at tilbudet fra designer til bedrift inneholder nok informasjon og definisjoner til å bekrefte overfor deg at han/hun har oppfattet oppgaven...  Les mer

 • Hvordan lykkes med et designprosjekt

  Sjekklisten nedenfor viser de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med et designprosjekt. Følg disse 10 punktene, så blir veien mot målet langt...  Les mer

 • Hvordan unngå feil i designprosessen

  Ingen er tjent med at et designprosjekt strander halvveis eller blir unødvendig dyrt. For å hindre at resultatet blir annerledes enn du forventer, bør...  Les mer