Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Postjournal

Offentlig journal er en oversikt over korrespondanse som er sendt til eller fra Norsk Designråd. Du kan be om innsyn ved å sende en e-post til firmapost@norskdesign.no. Vennligst oppgi dokumentnummer i e-posten.

Informasjonen i dokumentene er offentlig dersom den ikke er skjermet med hjemmel i Offentlighetsloven. Normalt vil et dokument det er gitt innsyn i, bli sendt per e-post i løpet av tre til fem virkedager. Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager.

Offentlig journal er normalt tilgjengelig for inneværende og forrige kalendermåned. Postjournalen oppdateres hver tirsdag. For å kunne laste ned postjournalen trenger du Acrobat reader. Last ned en gratis versjon av dette programmet.

Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og er merket unntatt off. i journalen. Dette betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Det er flere årsaker til at vi gjør dette. Selv om slike "forhåndsklassifiseringer" har som mål å være helt korrekte, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at man allikevel kan gi innsyn i dokumentet.

  //  Postjournal 2011, uke 1-12 (PDF, 38 kB) (37KB)

  //  Postjournal 2011, uke 13-16 (PDF, 33 kB) (33KB)

  //  Postjournal 2011, uke 17-21 (PDF, 36 kB) (36KB)

  //  Postjournal 2011, uke 22-26 (PDF, 51 kB) (51KB)

  //  Postjournal 2011, uke 27-28 (PDF, 49 kB) (48KB)

  //  Postjournal 2011, uke 29-34 (PDF, 36 kB) (35KB)