Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Norsk Designråd samarbeider med NHO

NHO-president Tore Ulstein

NY SAMARBEIDSPARTNER: NHO-president Tore Ulstein mener design og innovasjon er viktig for å videreutvikle norsk konkurransekraft.

Norsk Designråd har inngått et strategisk samarbeid med NHO. Flere av våre tjenester tilbys nå som medlemsfordel. NHO er også en av samarbeidspartnerne når Designdagen 2014 går av stabelen 2. april.

Vi har tatt en prat med NHO-president Tore Ulstein om hvorfor Norges største interesseorganisasjon for bedrifter har fått øynene opp for hvilken kraftfull innovasjonsdriver design kan være.

- På Designdagen i 2013 begeistret ditt foredrag Turning visions into reality og fikk toppscore i etterkant. Kan du fortelle oss mer om ditt engasjement for næringsrettet design?

- Det handler om verdiskaping, konkurransekraft og hvordan vi kan videreutvikle norsk næringsliv. Design har blitt en stadig viktigere faktor for å lykkes. Samspillet mellom innovasjon og design er avgjørende for å skape produkt som når frem i konkurransen.

- Merker medlemsbedriftene deres at de nå har fått en president som virkelig forstår hvilket kraftfullt forretningsverktøy design er?

- Jeg prøver i alle fall å formidle hvor viktig design er. Den beste måten for meg er å bruke gode eksempler fra næringen jeg kommer fra.

- Tall fra Norge, Storbritannia og USA viser at bedrifter som satser på design er dobbelt så innovative som de som ikke gjør det. Har du noen tanker om hvorfor?

- Design og innovasjon henger tett sammen og god design kan være en innovasjon i seg selv. Det å tenke design i en innovasjonsprosess har ofte store konsekvenser for endelig resultat.

- Du er jo ikke bare president i NHO, men også styreleder/visekonsernsjef i Ulstein Group som i 2009 mottok midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Hva har det betydd for utviklingen av skipsbroen Ulstein Bridge Vision?

- Støtten fra DIP var en viktig katalysator for å få startet prosjektet. Vi ble koblet sammen med Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO).  Ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn skapte dynamikk og spenning. Ved å kombinere AHO’s kompetanse med vår kunnskap kunne vi komme frem til nye løsninger. Sammen skapte vi visjonen for fremtidens skipsbro. Den nye skipsbroen har fokus på å øke sikkerheten og redusere antall uønskede hendelser.

De 400 000 DIP-kronene har så langt utløst flere titalls millioner kroner i oppfølgingsaktiviteter, forskning og utvikling.

- Helt til slutt: Hvorfor er det viktig for NHO å være med på et arrangement som Designdagen?

- Vi mener at design og innovasjon er viktig for å videreutvikle vår konkurransekraft. Design påvirker produktutvikling og verdiskaping. Det er viktig for våre medlemsbedrifter – og for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser.

 

PUBLISERT 19.03.2014 13:25

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde