Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjon med brukeren i fokusInnovasjon for alle

Norsk Designråd etablerte i 2005 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle. Programmet skal bidra til og støtte nyskaping i norsk industri og næringsliv med design for alle som strategi.

Programmet er et av flere i Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Les Regjeringens handlingsplan her (Last ned PDF).

Overordnet mål

Den overordnede målsettingen er å bidra til et mer inkluderende samfunn der produkter, tjenester og omgivelser er utformet med fokus på mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Programmet skal fremme nyskaping i bedriftene og synliggjøre behovet for og potensialet i produktløsninger utviklet ut fra prinsippet om universell utforming.

Mål: Bistå norsk industri og næringsliv i å anvende design som innovasjonsutløsende verktøy basert på en brukersentrert tilnærming.

Fokus: Produktområder der både industri og forbrukere vil dra fordeler av nyskaping.

Viktig oppgave: Å synliggjøre lønnsomhet og konkurransekraft ved å satse på Design for alle

Programmet vil også bidra med nye produktkonsepter med konkurransefortrinn som norsk industri og næringsliv kan videreutvikle mot et voksende kjøpesterkt marked (eldrebølgen). Dette kan gi økende eksportmuligheter.

Prosjekter og rapporter

Programmet jobber stadig med nye prosjekter, les mer om disse her.


Mer informasjon?

For mer informasjon om Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, ta kontakt med programansvarlig Onny Eikhaug på epost oe@norskdesign.no eller per telefon på 992 92 500.

PUBLISERT 10.07.2013 11:20

Kontaktperson

Onny Eikhaug

Programansvarlig - Design for alle
E:
M: +47 992 92 500