Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjon med brukeren i fokusHva er design for alle?

Design for alle, også kalt universell design og inkluderende design, er basert på prinsippene om universell utforming.

Hva er design for alle?

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Design for alle er en strategi for design og brukersentret innovasjon. Hensikten er god og brukervennlig design som tar utgangspunkt i en brukerforståelse basert på mangfold. En brukerfokusert designprosess bidrar til nyskaping og resulterer i mer brukervennlige løsninger for en utvidet kundegruppe.

Foretak som er proaktive i forhold til nye krav og direktiver innen universell utforming kan oppnå økt konkurransekraft i et globalt marked og samtidig bidra til et mer inkluderende samfunn.

Inkluderende løsninger - Flere kunder!
Design for alle handler ikke om hjelpemidler for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne men om inkluderende hovedløsninger som er bedre for alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Med fokus på mangfold og kundeforståelse kan bedrifter utvide sitt markedspotensial. Ved å involvere et bredt utvalg av brukere i designprosessen oppnås nyskapende løsninger og bedre brukervennlighet som gir økt konkurransekraft. Det er god design - for alle!

Hvorfor design for alle?

I 2012 er 50% av Norges voksne befolkning over 50 år og tilsvarende i 2020 for hele Europa. Alderdom er den vanligste årsak til funksjonsnedsettelser som syn, hørsel, grep og bevegelse. Eldre utgjør det raskest voksende markedssegmentet, og representerer en betydelig kjøpekraft. Har din bedrift råd til å ignorere dem?

Samtidig er dagens eldre som ungdommer å regne mot tidligere generasjoner; de lever godt og godtar ikke reduserte tilbud i hverdagen. De forventer å kunne bruke de samme produkter og tjenester som de fleste andre i samfunnet tar for gitt.

Norske bedrifter som vil ivareta behovene til denne gruppen av kjøpesterke, kvalitetsbevisste kunder må begynne å ta hensyn til dette i sin produktutvikling og markedsføring nå.

Prinsipper for design for alle

Begrepet "universell utforming" blir brukt synonymt med Design for alle, universell design, inkluderende design og tilgjengelighet for alle. Les mer om prinsippene som ligger bak disse begrepene her.

 

PUBLISERT 10.07.2013 13:40

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon