Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideene

Du er her:Sykehus kuttet ventetiden med 90 prosent

Oslo: Ventetiden ved utredning av brystkreft er redusert med 90 prosent ved Oslo universitetssykehus. Suksessoppskriften er ingen dyr helsereform, men derimot et innovasjonsprosjekt ledet av designere som fikk fagmiljøene til å trekke i samme retning.

Design lønner seg! Og det trenger ikke koste skjorta å oppnå radikale forbedringer i helsesektoren! Budskapet vil trolig lyde som musikk i ørene til nylig påtroppede helseminister Bent Høie, som skal være tilstede når Oslo universitetssykehus (OUS) i dag presenterer det nye pasientforløpet for brystkreftdiagnostikk. Regjeringen har allerede gitt et ambisiøst 48-timersløfte for ventetid ved kreftbehandling. Imidlertid hersker det usikkerhet rundt hva dette løftet vil koste.

Grensesprengende innovasjonsprosjekt

Tidligere kunne det ta opptil 12 uker fra pasienten fikk påvist kul i brystet hos fastlegen, til mistanken om kreft ble bekreftet eller avkreftet ved OUS. For mange kvinner ble denne ventetiden en stor ekstrabelastning i tillegg til sykdommen. Nå er ventetiden kuttet med 90 prosent og ned mot 48 timer. Æren tilskrives et grensesprengende, og i sykehussammenheng unikt, innovasjonsprosjekt.

I 2012 fikk OUS 800 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å gå i gang med pilotprosjektet «Hvis pasienten fikk bestemme – utredning og behandling ved mistanke om brystkreft». Pengene støttet idéfasen og sørget for at designmetodikk gikk som en rød tråd gjennom hele prosjektet. Etter en anbudsrunde fikk designbyrået Designit jobben med å gjennomføre prosjektet.

Store samfunnsgevinster

Det var nettopp designere som fikk ledelsen og fagfolkene ved OUS til å se skriften på veggen, bokstavelig talt. Det forteller Andreas Moan, prosjektdirektør og dr. med. ved OUS.

– Designerne innhentet helt ny kunnskap gjennom å stille alle de dumme spørsmålene vi trodde vi visste svarene på. Deretter illustrerte de problemstillingene slik at alle ved sykehuset fikk en felles forståelse for hvilken vei vi skulle gå, sier Moan.

Han er sikker på at resultatene fra brystkreftprosjektet ved OUS kan gjenskapes ved andre avdelinger og sykehus.

– Det er nok mange av de samme problemene som fører til flaskehalser og dårlig flyt i pasientreisen ved behandlingssteder over hele landet. Jeg håper prosjekter med designmetodikk og brukermedvirkning blir dagligdags ved alle sykehus, sier Moan.

– Designdrevet innovasjon kan skape enorme samfunnsgevinster uten å kreve store investeringer. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvor og hvordan metodikken kan brukes til det beste for deg og meg, sier Skule Storheill. Han er innovasjonsdirektør i Norsk Designråd og ansvarlig for Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Pasienten er eksperten

Designerne snudde fokuset og satte pasientenes opplevelser i sentrum for prosjektet. Gjennom dybdeintervjuer med pasienter og helsepersonell, observasjoner og en gjennomgang av rutiner, ansvarsfordeling og kommunikasjon, ble både behov og utfordringer kartlagt. Dette ble presentert på en måte som gjorde at alle forsto utfordringene og veien til målet.

Andreas Moan forteller at designerne hjalp sykehuset med å stille de riktige spørsmålene, og bruke svarene for å tolke og forstå virkeligheten.

– Helsevesenet er utrolig konservativt, og som fagfolk blir vi fort vant til å tenke at vi vet best selv. Nå må vi øve oss på å spørre helsevesenets minst brukte ekspertgruppe – pasientene. Jeg håper resultatene fra dette prosjektet kan være en vekker og en påminnelse. Vi må aldri slutte å tenke nytt i helsesektoren, understreker han.

(Pressenytt)

Kontakpersoner:

Oslo Universitetssykehus:
Prosjektdirektør dr.med. Andreas Moan, telefon: (+47) 950 55 441

Norsk Designråd:
Direktør FoU og innovasjonsprogrammer Skule Storheill, telefon: (+47) 901 03 361

Informasjonsdirektør Grete Kobro, telefon: (+47) 907 65 971

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk Designråd. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Les også: Designet bort helsekøenPUBLISERT 04.11.2013 05:00

DETTE ER DIP:

Regjeringen har siden 2009 gitt øremerkede midler til Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Norsk Designråd leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

Hensikten er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk hvor målet er å øke treffsikkerheten og øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.

Gjennom å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen bidrar DIP til at nye produkter og tjenester gir økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.

Siden første utdeling har hele 624 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 291 millioner kroner fra programmet.

I løpet av fem år er det delt ut 32 millioner kroner til i alt 84 prosjekter.

Les mer på norskdesign.no/dip

 

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Kontaktperson

Skule Storheill

Direktør FoU og Innovasjonsprogrammer
E:
M: +47 901 03 361