Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideene

Du er her:Nytt skipskonsept skal revolusjonere norsk transport

MARITIMT: Økende transportbehov. Strengere miljøkrav. Et overbelastet veinett. 25 norske maritime aktører i næringsklyngen Maritime CleanTech West, vil finne svaret på norske transportutfordringer. De skal bruke designmetodikk for å utvikle et helt nytt skipskonsept.

For å møte fremtidens mange transportutfordringer må kystflåten styrkes og fornyes. Nå har klyngeorganisasjonen Maritime CleanTech West fått 590 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å arbeide mot nettopp dette målet.

– Dette er et svært spennende og annerledes prosjekt, der en maritim bedriftsklynge jobber sammen med designere mot et felles mål, og der de utnytter hverandres kompetanse og erfaringer. Dersom prosjektet lever opp til forventningene kan resultatet bli en mer bærekraftig maritim næring, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd.

Sammen med industridesignere og skipsdesignere skal klyngeselskapet utvikle et helt nytt konsept for skip i kysttrafikk. Gjennom omfattende kartlegging og analyser skal prosjektet svare på en rekke utfordringer: Energieffektivitet, fornybare energiformer, mer effektiv operasjon, bedre fremdriftsløsninger, skrogutforming, lasting og logistikk. Målet er et fartøyskonsept som er konkurransedyktig på økonomi, miljø og hastighet.

Blant selskapene i innovasjonsprosjektet finner vi rederier, verft og utstyrsleverandører i regionen Sunnhordland/Haugalandet som North-sea Container Line (NCL), Eidesvik, Østensjø, skipsverftet Fjellstrand, utstyrsleverandørene Servogear, Mecmar, Wärtsilä Norway og energiselskapet Sunnhordland Kraftlag. I tillegg deltar forskningsmiljø som Polytec og CMR Prototech, samt interesseorganisasjonen Fraktefartøyenes Rederiforening i prosjektet.

7 millioner til 15 nyskapingsprosjekter

DIP ledes av Norsk Designråd. I alt 15 prosjekter over nesten hele landet mottar til sammen i underkant av sju millioner kroner fra DIP i 2013. Totalt er det blitt delt ut 32 millioner kroner til 84 prosjekter over en femårsperiode og nå begynner suksesshistoriene for alvor å komme.

I fjor mottok Oslo universitetssykehus DIP-midler til et pilotprosjekt som skulle få ned ventetiden for brystkreftpasienter. Tidligere denne måneden ble resultatet av dette banebrytende DIP-prosjektet presentert: Pasienter som tidligere har måttet vente i opptil 12 uker på å få time til diagnose, blir nå innkalt i løpet av 48 timer. Dette er en reduksjon i ventetiden på imponerende 90 prosent.

(Pressenytt)

Kontakpersoner:

Maritime CleanTech West:
Hege Økland, telefon: (+47) 957 53 695

Norsk Designråd:
Prosjektleder for DIP Anita Cecilie Drabløs, telefon: (+47) 918 20 249

Direktør FoU og innovasjonsprogrammer Skule Storheill, telefon: (+47) 901 03 361

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk Designråd. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

PUBLISERT 03.12.2013 10:13

DETTE ER DIP:

Regjeringen har siden 2009 gitt øremerkede midler til Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Norsk Designråd leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

Hensikten er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk hvor målet er å øke treffsikkerheten og øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.

Gjennom å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen bidrar DIP til at nye produkter og tjenester gir økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.

Siden første utdeling har hele 624 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 291 millioner kroner fra programmet.

I løpet av fem år er det delt ut 32 millioner kroner til i alt 84 prosjekter.

Les mer på norskdesign.no/dip