Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideene

Du er her:Miljøovervåking på dypt vann får designhjelp

MILJØ: Biota Guard vil overvåke miljøet på store havdyp ved hjelp av blåskjell. Nå bruker det norske selskapet designmetodikk for å videreutvikle løsningen.

Gründerbedriften Biota Guard har vekket betydelig oppsikt med sin biologiske teknologi for å måle utslipp ved oljeinstallasjoner til havs. Sensorene er nemlig levende blåskjell. I løpet av de siste fem årene har selskapet femdoblet antall ansatte og utløst opp mot 40 millioner kroner i investeringer til forskning og utvikling.

Nå kastes blikket mot dypere farvann. Behovet for overvåking i arktisk hav ned mot 500 meter øker stadig. Derfor har Biota Guard fått 350 000 kroner av Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for å videreutvikle løsningen slik at den kan fungere i det røffe miljøet, og som skal åpne dører inn i olje- og gassindustri over hele verden. Biota Guard skal bruke interaksjonsdesignere og industridesignere for å designe løsninger og gjøre tilpasninger som tillater integrasjon med eksisterende utstyr på havbunnen. Arbeidet skal forankres i brukerinnsikt og tilbakemeldinger fra kunder.

– Tradisjonelt har ikke design stått spesielt sterkt i olje- og gassektoren, men de siste årene har vi sett at bransjen virkelig har fått øynene opp for innovasjonspotensialet som ligger i designmetodikk. Ved hjelp av designere kan bransjeaktørene tenke nytt rundt kompliserte problemstillinger, blant annet miljøutfordringer, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd.

7 millioner til 15 nyskapingsprosjekter

DIP ledes av Norsk Designråd. I alt 15 prosjekter over nesten hele landet mottar til sammen i underkant av sju millioner kroner fra DIP i 2013. Totalt er det blitt delt ut 32 millioner kroner til 84 prosjekter over en femårsperiode og nå begynner suksesshistoriene for alvor å komme.

I fjor mottok Oslo universitetssykehus DIP-midler til et pilotprosjekt som skulle få ned ventetiden for brystkreftpasienter. Tidligere denne måneden ble resultatet av dette banebrytende DIP-prosjektet presentert: Pasienter som tidligere har måttet vente i opptil 12 uker på å få time til diagnose, blir nå innkalt i løpet av 48 timer. Dette er en reduksjon i ventetiden på imponerende 90 prosent.

(Pressenytt)

Kontakpersoner:

Biota Guard:
Bjørn Lingjerde, telefon: (+47) 476 06 398

Norsk Designråd:
Prosjektleder for DIP Anita Cecilie Drabløs, telefon: (+47) 918 20 249

Direktør FoU og innovasjonsprogrammer Skule Storheill, telefon: (+47) 901 03 361

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk Designråd. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

PUBLISERT 03.12.2013 09:53

DETTE ER DIP:

Regjeringen har siden 2009 gitt øremerkede midler til Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Norsk Designråd leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

Hensikten er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk hvor målet er å øke treffsikkerheten og øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.

Gjennom å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen bidrar DIP til at nye produkter og tjenester gir økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.

Siden første utdeling har hele 624 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 291 millioner kroner fra programmet.

I løpet av fem år er det delt ut 32 millioner kroner til i alt 84 prosjekter.

Les mer på norskdesign.no/dip