Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideeneInnovasjonsvinnerne

Båt

MÅ TREFFE ET BEHOV: Kun 17 prosent av bedriftene i undersøkelsen involverer brukerne i sine nyskapingsprosjekter, skriver artikkelforfatterne. Her et supplyskip med X-Bow-design, en stor suksess for Ulstein Group og oppfinneren Øyvind Gjerde Kamsvåg.

KRONIKK: Norge kommer som regel dårlig ut på EU-kommisjonens årlige «Innovation Union Scoreboard». I 2013 havnet Norge på 22. plass når utbytte av innovasjon ble målt.

Av: Jan R. Stavik og Skule Storheill | Trykt i Finansavisen 1.11.13

Hver gang starter den samme debatten om hvorvidt målingene gir et reelt bilde av situasjonen i Norge og hvordan vi egentlig bør tolke og agere resultatene. Enten man er enig eller uenig i grunnlaget for måleresultatene, er det ingen tvil: Skal Norge lykkes i et krevende internasjonalt marked, må effekten av hver innovasjonskrone økes.

Det er ikke alltid lønnsomt å drive med innovasjon, i alle fall ikke hvis du utvikler nye produkter eller tjenester i blinde. I en studie publisert det vitenskapelige tidsskriftet Journal of Product Innovation Management i 2009 fremkommer det at suksessraten for nye innovasjoner i markedet ligger på i overkant av 10 prosent. For å utvikle et suksessfullt produkt eller en vellykket, må følgende banale forutsetning møtes: Du må treffe et behov hos brukeren! Et behov ingen andre har dekket ennå, enten brukeren er en forbruker, et fagmiljø, en bedrift, en organisasjon eller en pasient.

At 83 prosent av norske bedrifter
ikke aktivt utforsker hvilke udekkede
behov kundene deres kan tenkes å ha,
er forsiktig sagt sjokkerende.

I hvilken grad følger norske bedrifter denne banale sannheten i sine innovasjonsforsøk? For å finne ut dette gjennomførte Norsk Designråd en nasjonal undersøkelse sammen med Synovate i 2009. 515 norske bedrifter fra alle bransjer deltok. Resultatet var nedslående. Kun 17 prosent av bedriftene i undersøkelsen involverer brukerne – eller gjennomfører brukerstudier – i sine nyskapingsprosjekter. At 83 prosent av norske bedrifter ikke aktivt utforsker hvilke udekkede behov kundene deres kan tenkes å ha, er forsiktig sagt sjokkerende.

Som et svar på denne utfordringen har Norsk Designråd, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet, utviklet og lansert et Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). I samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, har vi siden 2009 årlig gitt økonomisk støtte til oppstart av ideutviklingsprosjekter. DIP skal oppmuntre næringslivet og offentlig sektor til å prøve en ny innovasjonsmetodikk der systematiske behovsstudier står helt sentralt.

Resultatene fra prosjektet
er oppsiktsvekkende gode.

Målet er å øke verdien av innovasjonsprosjektene. Mange av de igangsatte DIP-prosjektene er innenfor tunge bransjer som maritim, havbruk, olje og gass og helse. Resultatene fra prosjektene er oppsiktsvekkende gode. Ulstein Group har for eksempel nylig lansert en helt ny visjon for broer på sine fartøyer. Ulstein Bridge Vision mottok DNBs nasjonale innovasjonspris i 2013. Den samme innovasjonsmetodikken har også vist seg å være svært anvendelig i helsesektoren. Om kort tid vil et norsk sykehus legge frem sine resultater fra et innovasjonsprosjekt. Disse resultatene er så oppsiktsvekkende at de kan, bør og sannsynligvis vil føre til en bølge av behovsstyrte innovasjonsprosjekter i helsevesenet.

Gary Hamel, som Fortune Magazine kaller den verdensledende eksperten på forretningsstrategi, sier det slik:

«Radikale innovatører har lært seg å komme inn under huden på brukerne sine. Innovasjon kommer nesten aldri gjennom å bygge innsikten utelukkende på det brukerne sier».

Nøkkelen til større effekt av hver eneste investerte innovasjonskrone ligger i å skaffe seg innsikt i brukerens situasjon og fremtidige behov, og hvordan dette kan påvirke bedriftens fremtidige forretningsplattform. Ikke gjennom tradisjonelle markedsundersøkelser, men gjennom systematiske behovsstudier som utfordrer oppleste sannheter internt i bedriften og i markedet.

Kronikken stod på trykk i Finansavisen 1. 11. 2013.
Jan R. Stavik er administrerende direktør i Norsk Designråd. Skule Storheill er direktør for FoU og innovasjonsprogrammer i Norsk Designråd.

 

PUBLISERT 01.11.2013 13:05

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde

Kontaktperson

Jan R. Stavik

Administrerende direktør
E:
M: +47 975 45 978

Kontaktperson

Skule Storheill

Direktør FoU og Innovasjonsprogrammer
E:
M: +47 901 03 361