Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Her er årets Unge talenter

WalkON

Unge talenter 2014, 1. plass, Åpen klasse: WalkON – taktile matter for rehabilitering og forebygging av fall. Designere: Kathrine Lønstad og Cosmin Cioroiu, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Foto: Tudor Cioroiu.

 

Et armbåndsur som gir deg en helt spesiell tidsfølelse. En matte som får eldre på beina igjen etter fallulykker. Et fartøy som øker effektivitet og sikkerhet i offshorebransjen. En sosial møteplass for innvandrere som vil lære norsk. Her er vinnerne av designkonkurransen Unge talenter 2014.

Prisene ble delt ut onsdag 2. april i Oslo under Designdagen, et årlig arrangement i regi av Norsk design- og arkitektursenter. Unge talenter er en konkurranse som belønner unge og fremadstormende designere.

– Årets vinnere griper tak i små og store samfunnsutfordringer, og bruker designmetodikk for å løse problemene. Dette gir en annerledes og verdifull innfallsvinkel til alt fra integrering av innvandrere og rehabilitering av eldre, til utforming av en klokke som alle kan bruke og en mer lønnsom og sikker offshorebransje, sier Line Aandal Røijen. Hun er prosjektleder for Merket for god design og Unge talenter hos Norsk design- og arkitektursenter.

1. plass, klassen Design for alle: Universelt ur

Hva er klokken? Det er ikke alltid armbåndsuret ditt kan gi deg svaret på det, i alle fall ikke hvis du sitter i et altfor langt møte. Eller er synshemmet. Derfor har Christopher Konings designet et taktilt armbåndsur som lar deg føle tiden.

– Det finnes mange typer såkalte blindeklokker. Felles for de fleste av dem er at de dessverre er utformet på en måte som gjør at normalt seende aldri vil gå med dem. Designprosessen stopper ofte opp når den tekniske biten er løst, og du får noe som ser ut som et hjelpemiddel, påpeker Konings.

Dette bestemte han seg for å gjøre noe med. Han startet designprosessen med en klump modelleringsleire. Denne arbeidsformen ga ham en god pekepinn på hvor mye som skal til før man kan kjenne viserne og kontrastene på klokken.

– Jeg sto lenge fast når det gjaldt hvordan jeg kunne løse problemet med viserne. Jeg ønsket ikke å legge på et glasslokk som må åpnes hver gang brukeren skal lese av tiden, sier Konings.

Fra hjelpemiddel til statussymbol

Resultatet er ”Touch”, et armbåndsur der viserne i realiteten er skiver som flytter seg. Dette beskytter visere og urverk mot støt og slitasje, samtidig som det er like lett å lese av tiden med øynene som med fingrene. Mens mange armbåndsur som retter seg mot synshemmede er laget av plast og gummi, har Konings i stedet valgt å bruke lær og stål. Dette gir armbåndsuret en klassisk følelse, og flytter produktet fra å være hjelpemiddel til å bli et potensielt statussymbol.

– Norges Blindeforbund har testet en modell av uret. De konkluderte med at ”Touch” enkelt kan brukes av en synshemmet person, og dessuten at urets utseende ikke er stigmatiserende. Uret kan brukes av alle, og kan gi langvarig eierglede fremfor å bare være et funksjonelt redskap, sier Konings. Han er nå på utkikk etter en urmaker eller produsent som vil være med på siste runde av produktutviklingen.

1. plass, åpen klasse: Mer aktive eldre

Over en halv million personer i Norge er over 70 år. De nærmeste årene vil dette tallet øke dramatisk på grunn av store barnekull i årene etter krigen. Etter hvert som vi blir eldre og dårligere til beins, øker sjansen for fall og ulykker.

Nå har to unge designere utviklet en matte som hjelper eldre personer med å trene seg opp og bli mer aktive og selvstendige.

Kathrine Lønstad og Cosmin Cioroiu traff hverandre i København ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler, der de begge studerte produktdesign. Nå er de i ferd med å åpne designstudioet Noidoi sammen i Gjøvik. – Vi ønsker å utvikle produkter som er menneskesentrerte og gjerne har et samfunnsnyttig formål. Derfor ble eldre utgangspunkt for prosjektet vårt, sier Lønstad.

Forsket på eldresenter

De to designerne tilbrakte tre måneder på et eldresenter i København. Ved hjelp av observasjon, dialog og interaksjon med de eldre fikk Lønstad og Cioroiu avdekket en rekke problemstillinger de kunne jobbe videre med. De brukte til og med en drakt som nedsetter motoriske ferdigheter, bevegelighet, syn og hørsel for selv å erfare eldres funksjonsnivå.

– Vi oppdaget at mange eldre blir passive og får problemer med balansen. Dermed faller de lett, og et fall kan få betydelige konsekvenser jo eldre man blir. Vi landet derfor på ideen om å lage en matte som kunne trene opp balanse og styrke. Tanken er å forebygge skade, stimulere aktivitet og dermed gi økt verdighet for eldre, forteller Lønstad.

Stimulerer hjernen

Resultatet er WalkOn, en matte inspirert av terrenget du finner i en by. Mattens overflate er fleksibel og uforutsigbar. Dette er ifølge Lønstad for å stimulere hjernen. – Selv sent i livet er hjernen i stand til å lære seg motoriske ferdigheter. Ved å gi hjernen utfordringer, øker sjansen for et godt opptreningsresultat, sier Cosmin Cioroiu.

I motsetning til mange av dagens opptreningsmatter har WalkOn også estetiske kvaliteter. Mønsteret gir assosiasjoner til byarkitektur og naturterreng, og ser absolutt ikke ut som et hjelpemiddel.

Nå er planen å få WalkOn ut på markedet, og Noidoi er i dialog med et firma som ønsker å produsere mattene.

2. plass, åpen klasse: Vil effektivisere Nordsjøens melkerute

De unge designerne Martin Skogholt Hansen og Mikael Johansen ønsket å utfordre den tradisjonelle måten maritim industri designer og bruker offshorefartøy. Sammen har de kommet opp med et konsept som kan øke effektivitet, sikkerhet og fleksibilitet i offshoresektoren.

– Dagens forsyningsfartøyer er arbeidshester som leverer gods og varer til plattformene daglig. Uten denne melkeruta ville ikke plattformene fått nødvendige forsyninger som mat og drikke eller utstyr til boring etter olje og gass. Vi mistenkte imidlertid at dette kunne gjøres langt mer effektivt, sier Hansen.

Høy risiko, mye dødtid

Derfor la Hansen og Johansen ut på en fem dager lang studietur på et forsyningsskip i Nordsjøen. Der oppdaget de at det går med mye tid på venting mellom tidkrevende manuelle operasjoner, på grunn av dårlig logistikk. Lasting og lossing på havn og ved plattform tar også lang tid, og er dessuten risikabelt for mannskapet på dekk.

– Vi bestemte oss for å se helhetlig på hvordan man kunne øke effektivitet, sikkerhet og fleksibilitet for håndtering av last med systemorientert design som fremgangsmåte, sier Johansen.

Modulbasert nyvinning

Resultatet er et konsept som har fått navnet ”The Future of Offshore Supply”. De to designerne foreslår utvikling av et helt nytt offshorefartøy, MPS (Multi Purpose SWATH). Dette er en modulbasert skipsplattform som kan koble seg til spesialiserte moduler ut fra hvilke oppdrag den skal utføre, for eksempel vindmølleinstallasjoner eller subseaoperasjoner. Skipsplattformen kan også koble på kontorenheter, mannskapsområder og tekniske rom.

Skroget gjør skipet svært stabilt i høy sjø. Det øker komforten og reduserer tretthet og sjøsyke, og dermed også risiko for menneskelige feil. Modulløsningen gjør dessuten at fartøyet kan settes sammen på en måte som optimaliserer logistikk og reduserer unødig dødtid om bord.
Nå håper de to designerne at aktører fra maritim industri fatter interesse for prosjektet. – Vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er et sterkt prosjekt. Det ligger et stort og uforløst potensial for design som metode i denne bransjen. Forhåpentligvis kan prosjektet fungere som en vekker, sier Hansen.

3. plass, åpen klasse: Design for integrering

Innvandring står for størsteparten av Norges befolkningsvekst. God språkopplæring er et nødvendig skritt på vei mot jobb, inkludering og integrering. Elisabeth Skjelten har designet en sosial møteplass for øving i norsk.

– Jeg fikk ideen da jeg jobbet som frivillig i Oslo Røde Kors for å forbedre aktiviteter for voksne på asylmottak. Her fikk jeg bekreftet at det går an å bruke
designmetoder til utvikling av frivillig arbeid, forteller Skjelten.

Populær norskøving

Da hun skulle skrive masteroppgaven ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo henvendte hun seg derfor til Røde Kors for å finne et passende prosjekt. Røde Kors foreslo Norskhjelpen, et frivillig drevet prosjekt for innvandrere som ønsker å øve seg i norsk. Norskhjelpen ble startet i 2011, og massiv pågang gjorde at prosjektet snart begynte å revne i sømmene. De frivillige manglet retningslinjer og opplæring, og dette førte til svært ujevnt utbytte for deltakerne.

Skjelten opprettet et samarbeid med deltakere, frivillige og ansatte ved Røde Kors. Hun brukte mapping, et egenutviklet tjenestedesignkonsept, for å hjelpe partene med å komme til en felles enighet om hva Norskhjelpen skal være – og gjøre. Resultatet av prosjektet er en veileder og en lommeguide, samt en opptegnet brukerreise og en plan for implementering. Skjelten utformet også konsepter til norskøvingsmateriale, blant annet et sett med ordkort.

Ble headhuntet

Takket være prosjektet ble Elisabeth Skjelten raskt headhuntet til Halogen etter at hun leverte masteroppgaven. Hun jobber fremdeles frivillig i Røde Kors, og her lever også prosjektet hennes videre.

– Veilederen har lagt føringer for videre drift og utvikling av Norskhjelpen, som nå heter Norsktrening. Snart skal den brukes i hele landet. Lommeguiden videreutvikler jeg sammen med en ansatt i Røde Kors. Nå har de også fått inn en frivillig designer for å utvikle materiell. Røde Kors har definitivt fått opp øynene for hva design kan tilføre av verdier til frivillig arbeid, sier Skjelten.
(Pressenytt)

Kontaktpersoner:

Norsk design- og arkitektursenter:

  • prosjektleder Thea Mehl, telefon: (+47) 413 09 819
  • prosjektkoordinator Caroline Olsson, telefon (+47) 916 24 612

Touch:

  • Christopher Konings, telefon: (+47) 938 02 467

WalkON:

  • Kathrine Lønstad, telefon: (+47) 407 60 742

The Future of Offshore Supply:

  • Martin Skogholt Hansen, telefon: (+47) 970 16 661

Norskhjelpen:

  • Elisabeth Skjelten, telefon: (+47) 928 97 798

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk design- og arkitektursenter. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

PUBLISERT 30.03.2014 19:15