Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideene

Du er her:Bruker design for å gi unge arbeidslyst

Anita C. Drabløs

FOKUS PÅ BRUKEREN: – Ved å bruke designmetodikk setter Deltagruppen de unge langtidssykemeldte i sentrum for sine tjenester. Dette er en helt ny måte å jobbe med rehabilitering og attføring på som kan levere store besparelser for samfunnet, sier Anita C. Drabløs, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd. Foto: Jørgen Lie Furuholt.

 

Oslo: Fire av fem personer som sykemeldes i mer enn åtte uker kommer ikke tilbake i arbeid. Nå skal et banebrytende prosjekt ta i bruk designmetodikk for å få flere unge tilbake i skole og arbeid. For samfunnet er det snakk om en milliardbesparing.

Deltagruppen er et av 15 prosjekter som er tildelt midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Prosjektet de nå går i gang med er virkelig noe utenom det vanlige i attføringssektoren. Målet er nye løsninger for oppfølging og tilrettelegging for å få flere av de tusenvis av langtidssykemeldte unge ut i arbeid.

Taper sju millioner per hode

– For hver 20-åring som faller utenfor arbeidslivet taper Norge over sju millioner kroner. Å få opp yrkesdeltakelsen er derfor en av våre viktigste samfunnsutfordringer, sier Gunn Berthelsen, administrerende direktør for Deltagruppen.

Deltagruppen as i Askim er en av Norges største attføringsbedrifter, og samarbeider med NAV om å lose de som havner på utsiden av yrkeslivet tilbake til skole og arbeid. Når selskapet nå skal utvikle et helt nytt tjenestekonsept for denne unge langtidssykemeldte, har Berthelsen store forventninger til samarbeidet med designere. Hun får støtte av Anita C. Drabløs, prosjektleder for DIP i Norsk Designråd.

– Designdrevet innovasjon handler nettopp om å sette brukerne i sentrum når nye produkter og tjenester utvikles. I dette prosjektet skal designere kartlegge behovene til personer som faller utenfor arbeidslivet. Vi har store forventninger til hva Deltagruppen kan oppnå gjennom dette prosjektet, sier Drabløs.

Prosjektet ”MASA – mestring ved attføring til skole og arbeidsliv” skal resultere i et nytt tjenestekonsept for individuell oppfølgning i arbeidet med rehabilitering og attføring.

25 prosent raskere i arbeid

Designbyrået Halogen er allerede blitt valgt som partner i prosjektet, som skal bygges på designmetodikk, kognitiv vitenskap, spillteori og e-læring. I tillegg til brukerne skal fagfolk fra en rekke disipliner delta. Målsetningen er ambisiøs: Andelen unge Deltagruppen får tilbake i arbeid eller skole skal økes med 15 prosent. Tiden det tar før de er tilbake skal ned hele 25 prosent. 

– Vi er en av Norges største attføringsbedrifter, dersom vi når målene våre kan det bety en betydelig nedgang i antall unge som står utenfor skole og arbeidsliv, sier Gunn Berthelsen i Deltagruppen.

7 millioner til 15 nyskapingsprosjekter

DIP ledes av Norsk Designråd. I alt 15 prosjekter over nesten hele landet mottar til sammen i underkant av sju millioner kroner fra DIP i 2013. Totalt er det blitt delt ut 32 millioner kroner til 84 prosjekter over en femårsperiode og nå begynner suksesshistoriene for alvor å komme.

I fjor mottok Oslo universitetssykehus DIP-midler til et pilotprosjekt som skulle få ned ventetiden for brystkreftpasienter. Tidligere denne måneden ble resultatet av dette banebrytende DIP-prosjektet presentert: Pasienter som tidligere har måttet vente i opptil 12 uker på å få time til diagnose, blir nå innkalt i løpet av 48 timer. Dette er en reduksjon i ventetiden på imponerende 90 prosent.

(Pressenytt)

Kontakpersoner:

Deltagruppen:
Administrerende direktør Gunn Berthelsen, telefon: (+47) 957 35 656

Norsk Designråd:
Prosjektleder for Designdrevet innovasjonsprogram Anita Cecilie Drabløs, telefon: (+47) 918 20 249

Direktør FoU og innovasjonsprogrammer Skule Storheill, telefon: (+47) 901 03 361

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk Designråd. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Se alle årets DIP-mottakerePUBLISERT 26.11.2013 15:41

DETTE ER DIP:

Regjeringen har siden 2009 gitt øremerkede midler til Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP).

Norsk Designråd leder programmet i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

Hensikten er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk hvor målet er å øke treffsikkerheten og øke innovasjonsgraden i norske bedrifter og offentlige foretak.

Gjennom å stimulere til kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen bidrar DIP til at nye produkter og tjenester gir økt konkurransekraft og enda større brukertilfredshet.

Siden første utdeling har hele 624 virksomheter fra 90 bransjer søkt om til sammen 291 millioner kroner fra programmet.

I løpet av fem år er det delt ut 32 millioner kroner til i alt 84 prosjekter.

Les mer på norskdesign.no/dip

 

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde