Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideeneSogn Aqua - Human kveiteslakting

Hvordan utvikle en bærekraftig slakteprosess for kveiteoppdrett? Dette var utgangspunktet for Sogn Aqua sitt DIP-prosjekt som ble gjennomført i 2012.

Sogn Aqua i Bjordal i Sogn og Fjordane driver et enestående og miljøvennlig anlegg for oppdrett av kveite. I forbindelse med at man skulle gå i gang med slakteprosessen, ble bedriften tildelt midler fra Norsk Designråd for å se på hvordan designe en slakteprosess som harmonerer med bedriftens bærekraftige konsept.

Før DIP-prosjektet ble kveite slaktet for hånd i anlegg som er bygget for å foredle rød fisk. Det er en stor ulempe i og med at anleggene ikke er tilpasset kveiten anatomi og det lave volumet. Det er heller ikke gunstig at kveiten må transporteres til anleggene.

I prosjektet ble det utviklet en prosess for slakt og foredling av kveite på oppdrettsanlegget. Mattilsynet har godkjent løsningen og slaktingen utføres i dag med utgangspunkt i funnene fra DIP-prosjektet. resultatet er at Sogn Aqua har halvert transportkostnadene sine. Fordi fisken skånes for unødig stress ved fraktig til slakteri er kvaliteten nå så god at Sogn Aqua har fått innpass i et nytt marked som kun ønsker høy kvalitet: Restaurantbransjen.
 

Se presentasjonen i fullskjermPUBLISERT 07.02.2014 11:17

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Kontaktperson

Anita Cecilie Drabløs

Prosjektleder - Designdrevet innovasjonsprogram
E:
M: +47 918 20 249

Kontaktperson

Jan Arne Brekke

E:

Kontaktperson

Sofie Blich

E: