Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:Hvem kan motta prisen?

Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse. Innovasjon og universell utforming utover generelle lovkrav og minstestandarder vil bli særlig vektlagt.

Nedenfor er disse begrepene nærmere utdypet.

Løsningen eller prosjektet skal være lansert eller tatt i bruk og være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt.

 • Kategorier

  Både designer og arkitekt sammen med oppdragsgiver vil motta prisen. Med oppdragsgiver mener vi her privat eller offentlig bedrift, institusjon eller...  Les mer

 • Formelle krav til forslag

  Fristen for å foreslå kandidater til Innovasjonsprisen for universell utforming går ut 31. oktober. Her har du kriteriene for hvem som er aktuelle kandidater...  Les mer

 • Universell utforming

  Universell utforming er en strategi for planlegging og utforming og følgende definisjon er i samsvar med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter...  Les mer

 • Innovasjon

  Som utgangspunkt for all vurdering vil Regjeringens og Innovasjon Norges brede definisjon for innovasjon bli benyttet:   Les mer

 • Vanlige spørsmål

  Her er noen vanlige spørsmål og svar i forbindelse med Innovasjonsprisen for universell utforming  Les mer