Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Kategoriene du kan søke på

I søknadsskjema skal det krysses av for hvilke kategori prosjektet passer best innunder. Kategoriene er kun ment som en veiledning. Et prosjekt kan tilhøre flere kategorier og det har ingen innvirkning på selve juryeringen.

Et designprosjekt kan i utgangspunktet tilhøre flere av kategoriene. Dersom du er usikker på hvilken du skal velge, går det an å krysse av for mer enn en kategori i søknadsskjema.  I så fall vil vi ta kontakt og sammen bli enig om hvilken kategori prosjektet skal tilhøre.

Juryen bedømmer søknadene uavhengig av kategoriinndelingen. Kategoriene er kun til hjelp ved sortering av søknadene i forbindelse med kommunikasjon mot pressen og under utdelingsseremonien. Utmerkelsen deles ikke ut i valører som gull, sølv og bronse.

Her er noen eksempler på hvilke næringer og designdisipliner som kan tilhøre de forskjellige kategoriene:

 

1. Produktutviklingsprosjekter, eksempler:

 • Fysiske produkter rettet mot forbrukermarkedet (B2C)
 • Fysiske produkter rettet mot bedriftsmarkedet (B2B)
 • Offentlige produktprosjekter
  (Helse, transport, forsvar osv.)

 

2. Tjenesteutvikling:

- Eksempler privat næringsliv:

 • Reiseliv
 • Bank, finans
 • Energi, miljø
 • Hotell og restaurant
   

- Eksempler offentlig sektor:

 • Transport og kommunikasjon
 • Utdanning og forskning
 • Helse og omsorg
 • Arbeid og velferd
 • Forsvar og samfunnssikkerhet
 • Energi

 

3. Interaktive og digitale løsninger, eksempler:

 • Forbrukernettsider
 • Bedrift-til-bedrift-nettsider
 • Sosiale nettsider
 • Nettbasert og virtuell markedsføring
 • Intranett
 • E-handel
 • Applikasjoner
 • Kombinasjon digitalt og fysisk produkt (F.eks brukergrensesnitt for mobiltelefon, radar, ekkolodd, MP3-spiller osv.)

 

4. Design management, merkevarebygging, salg og kommunikasjon, eksempler:

 • Profilprosjekter/visuell identitet
 • Intern kommunikasjon
 • Emballasje/Merkevare - Mat og drikke / Non-food
 • Emballasje/Eget merke - Mat og drikke / Non-food
 • Produkter eller tjenester som bidrar til forbrukerkommunikasjon eller bevisstgjøring
 • Årsberetning, faktabøker, ekstern/intern kommunikasjon og kommunikasjon relatert til rekruttering
 • Forbrukerrettede trykksaker som selvstendig produkt, for eksempel aviser eller informasjonsbrosjyrer om produkter/tjenester.
 • Trykksaker for markedsføring av produkter eller tjenester mot andre bedriftsbrukere

 

5. Besøksarenaer og møteplasser, eksempler:

 • Butikkonsepter
 • Salgsmiljøer
 • Interiørløsninger
 • Offentlige rom
 • Messestander
 • Utstillinger
 • Museer
 • Gallerier
 • Attraksjoner
 • Destinasjoner