Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utformingVinner: Scandic Oslo Airport

Konferanselokaliteter på Scandic Gardermoen Oslo Airport.

LØNNSOM HOTELLDESIGN: Scandic Gardermoen Oslo Airport og Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnet kategorien møbel og interiør for sitt universelt utformede, allergivennlige hotell.

 

Møbel og interiør: Hotellinteriør for hotell ved Oslo lufthavn, designet av interiørarkitektene Arkitektarna Krook & Tjäder AB, og arkitektene Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter AS i samarbeid med TUPELO arkitektur.

Med hotellet Scandic Oslo Airport viser Scandic hvordan man kan kombinere moderne arkitektur og design med hensynet til universell utforming. God, gjennomført kvalitet i design av produkter, interiør, arkitektur og funksjonelle løsninger, gir universell utforming på høyt nivå i dette prosjektet.

Jurykjennelse:

Hotellet Scandic Oslo Airport på Gardermoen er årets vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming. I sin begrunnelse har juryen lagt spesiell vekt på kompleksiteten i prosjektet, her har man implementert design på et strategisk nivå og gjennomført et universelt konsept i all utforming og tilrettelegging av lokalitetene. Hotellet oser av kvalitet, med gode estetiske og funksjonelle løsninger for alle brukergrupper, både når det gjelder arkitektur, innredning, belysning, utsmykking, produktdesign og annet.

Scandic Oslo Airport blir av juryen ansett som et meget innovativt prosjekt. Man har løst praktiske utfordringer og benyttet universell utforming langt utover minstekravet, på nyskapende og forbilledlige måter.

Juryen er imponert over viljen og evnen til å jobbe helhetlig og ta hensyn til alle detaljer med et bredt spekter av virkemidler. For å møte syns-, hørsels- og bevegelseshemmedes behov, har hotellet blant annet ekstra god belysning og fremkommelighet, visuelle alarmer, telefoner med teleslynge og opplegg for lading av el-rullestoler. For å inkludere mennesker med astma, allergi eller annen overfølsomhet, har hotellet teppefrie rom, allergivennlige tekstiler og gjennomført bruk av maling og materialer med minimal kjemisk avgassing. All spesiell tilrettelegging er inkorporert i en helhet og fremstår moderne og estetisk løst for alle.

Det gis en ekstra honnør for det omfattende arbeidet som er nedlagt i planlegging, utforming av kravspesifikasjon og gjennomføring av prosjektet. Videre anses det som ekstraordinært at man har utviklet et eget opplæringsprogram for ansatte og et system for å ivareta, følge opp og forbedre de gode, universelle løsningene fremover.
I et så stort og komplekst prosjekt vil det alltid være elementer som kan forbedres. For utnevnelsen av årets vinner legger juryen til grunn en total vurdering av omfang, inntrykk, gjennomføringsevne, overføringsverdi og vilje til å bruke design strategisk og estetisk på måter som inkluderer alle.

Juryen oppsummerer: ”Med Scandic Oslo Airport setter hotellkjeden en ny standard for integrering av universell utforming. Man har tatt hensynet til alle brukergrupper inn i forretningsstrategien og på den måten styrket sin konkurransekraft vesentlig. Satsningen gir et viktig signal til norsk næringsliv og er et eksempel til etterfølgelse for både offentlige og private aktører. Forhåpentligvis vil Scandic med dette hotellet inspirere mange kommersielle bedrifter til å se design for alle som et konsept for å øke sine markedsandeler og oppnå enda bedre lønnsomhet.”

Scandic Oslo Airport, hotell på Gardermoen

Se finalistbildene i vårt bildearkivPUBLISERT 17.11.2011 15:40