Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Juryering av Design Effekt

Design Effekt er en unik mulighet til å få arbeidet ditt juryert av et panel som består av personer med lang erfaring og teft innen forretningsvirksomhet og markedsføring. Hvis dere lykkes, viser det at dere som team har oppnådd maksimal effekt av samarbeidet.

DesignEffekt tildeles prosjekter som kan vise at design har hatt konkret innvirkning på kundens virksomhet. Deltakerne må legge frem dokumentasjon som gjør det helt klart at kundens forretningsproblem ble løst ved hjelp av designløsningen – med et konkret resultat.

I løpet av juryeringsprosessen måles resultater som lønnsomhet, omsetning, kostnadsreduksjoner, markedsandeler, miljø, HMS og holdninger mot kundens innledende prosjektdefinisjon. Ble det solgt mer enn forventet? I så fall, hvor mye? Steg bedriftens aksjekurs etter at designen var ferdig? Førte den nye designen til reduserte trykkeri- og produksjonskostnader, eller påvirket den fortjenestemarginen på annen måte? Fikk den nye designen sosiale konsekvenser? I så fall, hva var de? Hvor lang tid tok det før designarbeidet ga avkastning på investeringen? Økte besøkfrekvensen på en bestemt destinasjon?

Les mer om hva som kan måles her

Juryeringsprosessen

I juryeringsfasen går juryen gjennom hvert bidrag for å avgjøre om det oppfyller kravene. De vurderer hvor bra bidraget har gjort det i henhold til kriterier som:

  • årsak og virkning
  • virkningsomfang
  • resultatenes tydelighet
  • forklaring og dokumentasjon av virkning
  • presentasjonens tydelighet

Vurderingen baseres på et såkalt "Scorecard"-system som evaluerer og vekter bestemte faktorer, hentet ut av søknadene. For å motta en Design Effekt-utmerkelse må man oppnå et minimum antall poeng i "Scorecard"-systemet

Juryen kårer også en vinner av en “Grand Prix-utmerkelse” som gis til et prosjektet som har overgått alle forventninger blant mottakerne av Design Effekt utmerkelsen. 2-3 kandidater nomineres til Grand Prix, som offentliggjøres i forkant av overrekkelsessermonien. Alle utmerkelser deles ut under en egen Design Effekt-seremoni på Næringslivsdagen 14. oktober 2010.

Les juryeringskriteriene for Design Effekt