Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:Slik vurderes forslagene

Alle innsendte forslag som oppfyller kriteriene for prisen vil bli juryert. Juryen vil kåre en vinner i hver kategori og til slutt én hovedvinner