Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Juryeringskriterier

I Design Effekt måles effekt etter hvilke reultater som er oppnådd for kunden, og det tas ikke hensyn til estetiske standarder eller "god" og "dårlig" design. Økt omsetning alene, for eksempel, veier ikke like tungt som økt omsetning i et fallende marked.

1. Årsak og virkning
Tydelig dokumentasjon av årsak og virkning mellom designløsningen og resultatene. Juryen ser ikke etter en dyptgående analyse av hvorfor en bestemt designløsning ble valgt, men en dokumentasjon av hvilke resultater som faktisk ble oppnådd i forhold til prosjektbeskrivelsen.

2. Resultatenes tydelighet
Juryen vurderer i hvilken grad resultatene er tydeliggjort, hvor troverdige og relevante de er og i hvilken grad dette kan settes i sammenheng med designprosjektets innhold og utførelse.

3. Virkningsomfang
Betydningen av disse resultatene i den overordnede sammenhengen for selve virksomheten. Vinnerbidrag beskriver ofte prosjekter som har hatt en betydelig innvirkning på virksomhetens resultater i en større sammenheng. For eksempel kan et produkt eller en identitet som skaper nye forretningsmuligheter og arbeidsplasser, og tar en betydelig andel av et eksisterende marked, ha større betydning enn et bidrag som bare beskriver økning i omsetningen. En omsetningsøkning på 300 prosent i et marked i kraftig vekst kan ha mindre betydning enn en økning på 10 prosent i et mettet marked. Eller, et design som gjør at en hel bedrift kommer på fote igjen er av større betydning enn en som fører til moderat omsetningsøkning.

4. Forklaring og dokumentasjon av virkning
Suksessen til et prosjekt må være knyttet til målbare fakta, ikke antagelser eller uttalelser fra selskapets ledere. Bruk faktabaserte undersøkelser til å underbygge påstandene (der det er mulig bør undersøkelsene være uavhengig av byrå og kunde).

5. Påvirkende faktorer
Designens virkning må isoleres ved å også evaluere virkningen av påvirkende faktorer, for eksempel reklamekampanjer, direkte markedsføring, PR-kampanjer, nedsatte priser og markedsføring ved utsalgsstedet. Juryen består av dyktige næringslivsfolk som fort vil oppdage dersom påvirkende faktorer utelates. Det er helt normalt at andre faktorer vil bidra til et godt resultat i tillegg til designinnsatsen og disse må tydeliggjøres. Det er altså ikke nok å vise at f.eks. omsetningen gikk opp med X % etter prosjektet ble sjøsatt, uten at andre påvirkende faktorer er beskrevet og evaluert. Dersom det kan gis objektive bevis på at andre faktorer ikke har hatt noen påvirkning, eller kun begrenset påvirkning, vil dette være noe en jury vil feste seg spesielt ved. Les mer om påvirkende faktorer her

6. Presentasjonens tydelighet
Hvor godt er søknaden skrevet og strukturert? Er resultatene lagt fram på en ryddig måte? Dersom design er den eneste forandringen som ble gjort, må det gis klart uttrykk for dette i bidraget. Hvis ikke kan juryen anta at andre faktorer også spilte inn.