Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅDTRALLFA Robot, tredelt versjon

Produktet er en elektronisk styrt manipulator som med fordel erstatter mennesket i særlig utsatte og helsefarlige arbeidssituasjoner.

TRALLFA Robot er utviklet som en kontinuerlig styrt manipulator, så vidt vites den eneste av sitt slag i verden som har funnet praktisk anvendelse ved automatisering av industrielle overflatebehandlingsprosesser med sprøytepistol. TRALLFA Roboter er i opperasjon i Europa, USA og Japan.

Etter innhentede opplysninger er denne robot den første utviklede i Europa, den var operasjonsklar i januar 1967. Den tredelte versjon, som ble lanser ved årsskiftet 1973-74, består av en manipulatorenhet, en hydraulisk enhet og en kontrollenhet. Sprøyteprogrammet læres inn i roboten ved at pistolen som er festet til robotens arm for hånd føres gjennom det program operasjonen krever. Impulser fra denne prosess mates inn på magnetbånd, som ved avspilling repeterer det program som operatøren har formet.

Gjennom sitt arbeid med manipulatoren har TRALLFA Nils Underhaug A/S vist at en liten bedrift i et lite land kan gjøre seg avgjort gjeldene på verdensmarkedet med et typisk intelligensprodukt. Produktet er med sine 12-15.000 komponenter så gjennomtenkt og gjennomarbeidet at det etter juryens oppfatning må betraktes som et enestående produkt frembrakt av norsk elektroteknisk industri.


Bedrift: TRALLFA Nils Underhaug A/S

Design: Ing. Ole Molaug i samarbeid med industridesigner Trygve Slettebøe og konstruktør Hans Halvorsen

Utmerkelse / år: Merket for god design - 1973

Kategori: Industridesign

 
PUBLISERT 17.11.1973 16:41

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde