Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjon med brukeren i fokus

Du er her:200 på workshops i inkluderende design

I løpet av 2013 har vi holdt en rekke workshops i inkluderende design. Målet vårt er å heve kompetansenivået og øke kunnskapen om inkluderende design i praksis.

Det ligger stort potensial for nyskaping i denne tilnærmingen, og gjennom våre workshops ønsker vi å senke barrierene for at bedrifter selv kan komme i gang. For å vise hvordan brukerne kan involveres gjennom hele designprosessen bruker vi både videoer, gode eksempler fra et bredt spekter av bransjer og gruppeoppgaver. I år har vi hatt deltakere fra designbransjen, virksomheter i privat og offentlig sektor, samt utdanning og media.

«It gave me a lot of new perspectives and was incredible interesting. It was also nice to meet other people with same interests, but from different background»

– Denne tverrfagligheten gir dynamiske grupper og bidrar til at deltakerne får nye perspektiver på temaet, sier Onny Eikhaug, programleder for Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle.

Konseptet for våre workshops bygger på kursopplegget Executive Education in Inclusive Design som ble utviklet til European Business Workshops i 2012. I 2013 har nær 200 deltakere fra Kristiansand, Trondheim, Oslo, Tromsø og Bergen deltatt. Etter tilbakemeldingene å dømme har samtlige vært svært vellykket. Vi er spesielt glade for at nær 100 prosent av deltakerne vil anbefale andre å være med på en av våre workshops om brukerfokuserte designprosesser.

«A playful eye-opener packed with inspiration!»

For våre fasilitatorer er det givende og inspirerende å jobbe med så mange engasjerte og kreative deltakere. Spesielt gledelig er det å komme i kontakt med så mange nye, spennende virksomheter og dyktige utøvende designere over hele landet. Det lover godt for Norge!

PUBLISERT 17.12.2013 09:58