Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideeneTrådløse Trondheim

Trådløse Trondheim var i ferd med å utvikle et personlig navigeringsverktøy som også skulle fungere innendørs. Med tanke på å ta spranget fra å være et forsknings- og utviklingsprosjekt til å lansere dette kommersielt var det essensielt å kartlegge behovet for en slik tjeneste og finne ut av hva som skulle til av videreutvikling for å møte publikums forventninger til brukervennlighet, ytelse og grensesnitt.

Vi har etter hvert blitt ganske blaserte når det gjelder satellittbaserte hjelpemidler for navigasjon på biltur, på sjøen og i fjellet. Men det er store forskjeller på navigering innendørs og utendørs. GPS fungerer ikke innendørs, samtidig som kravet til nøyaktighet er større. For å orientere seg etter plantegninger trengs det mye mer detaljert info sammenlignet med topografisk kart. I tillegg har bygninger gjerne etasjer og navigasjonen må derfor være så presis som mulig i tre dimensjoner.

Svaret på denne utfordringen ble CampusGuiden tar i bruk den trådløse infrastrukturen for å generere posisjonsdata.
Campusguiden begynte som et studentprosjekt hos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap allerede i 2008. De siste to årene har løsningen blitt videreutviklet hos Trådløse Trondheim AS og NTNU. CampusGuiden foreligger i dag som en applikasjon for iPhone og Android. I tillegg er tjenesten tilgjengelig på nett.

Høsten 2012 ble tjenesten lansert med nytt navn: MazeMap.

I 2013 ble MazeMap tatt i bruk av St. olavs Hospital i Trondheim og Universitetet i Tromsø.

Se presentasjonen i fullskjermPUBLISERT 25.09.2013 21:17

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Kontaktperson

Anita Cecilie Drabløs

Prosjektleder - Designdrevet innovasjonsprogram
E:
M: +47 918 20 249

Kontaktperson

Thomas Jelle

E: