Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Vår visuelle identitetTypografi

Fontene som Norsk Designråd bruker er FF DIN og Melior. Erstatningsfontene for nettsider m.m. er Georgia og Arial.

Primærtypografi
FF DIN er primærskriften til Norsk Designråd og brukes som en samlende faktor gjennom alt materiell. Den moderne FF DIN er basert på DIN 1451 fra 1936 og kjennetegnes som en robust og meget lesbar skrift.

Det finnes flere utgaver og fontsett med DIN, men den mest utbredte er FF DIN. Dette settet inneholder vektene light, regular,  medium, bold og black (ikke aktuell for Norsk Designråd). Settet inneholder derimot ikke kursiv, så det må i så fall kursiveres manuelt ved å skråstille skriften 12˚.

Sekundærtypografi  
Noen ganger er det ønskelig  å kunne variere med en antikvaskrift. Dette kan være utheving av sitater eller lengre tekster hvor en antikvaskrift vil øke lesbarheten ytterligere. I den sammenheng har vi valgt Melior som er en elegant skrift hvor skriftens  proporsjoner harmonerer godt med DIN.

Erstatningstypografi
For vanlig kontorbruk og åpne dokumenter som skal sendes på epost, er det nødvendig å bruke fonter som finnes hos flest mulig
mottakere. Arial og Georgia er i den sammenheng akseptable erstatninger.

PUBLISERT 11.12.2008 15:50

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon