Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Vår visuelle identitetNavnetrekk

Norsk Designråd har ikke et spesialtegnet navnetrekk, men en fast måte å formatere navnet på typografisk. Denne fremgangsmåten brukes også for de ulike arrangementene, slik at organisasjonen og arrangementene får et samlet typografisk uttrykk.

Dette gir også en fleksibilitet til å sette navnet i sammenheng med  for eksempel en tittel på en brosjyre eller et adressefelt.
Når navnetrekket skal brukes frittstående og i kombinasjon med dynamisk bruk av kaleidoskopet, kan man benytte en av de fem variantene som vist på denne siden. Fortrinnsvis den sentrerte varianten, men dette skal vurderes etter hva som er naturlig på den aktuelle flaten.

Formatering
• FF DIN Bold og Regular
• 7,5 pkt på 10 pkt linjeavstand er normalstørrelsen (bl.a brukt på brevark, visittkort og konvolutter)
• Automatisk (metrisk) sperring på 40

Ved andre skriftstørrelser, ganges skriftstørrelsen med et forhold på 1,33 for å finne linjeavstand. Eksempel: Skriftstørrelse 15 pkt = linjeavstand.

PUBLISERT 08.09.2008 16:55

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde