Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Vår visuelle identitetNavn

Denne siden viser de mest sentrale navn og begreper i Norsk Designråds virksomhet. Dette er ikke navnetrekk, men en oversikt over skrivemåte i løpende tekst.

1–2 Egennavnene skrives
med store forbokstaver

3–8 Arrangementer
skrives som vanlig
setningtekst

 9 Nettadressen skrives
med små bokstaver i
løpende tekst, men kan
stå i versaler i sammen-
heng med annen
signaturtekst.

 


 

PUBLISERT 08.09.2008 16:02

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon