Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Vår visuelle identitet

Du er her:Monolittisk identitet

Norsk Designråds visuelle identitet skal oppleves som en rød tråd i alle sammenhenger. Norsk Designråds identitet skal både være monolittisk og grensesprengende. Norsk Designråds visuelle identitet skal stå som det aller beste eksempelet på resultatorientert design, og det må gjennomsyre alt man foretar seg.

Norsk Designråd må oppleves å være fullblods i alle sine tilkjennegivelser, kanaler og flater. Helt fra den enkelte medarbeider ned til det mest akademisk funderte prosjektdokument.

Designmanualen skal rettlede for bruken av det visuelle identitetsprogrammet, fra navne trekk til femte-elementet. Konsistens og konsekvens er to nøkkelord som betegner de viktigste virkemidlene for å fremføre en visuell identitet på den sterkeste måten.

Selv om identiteten er monolittisk, ligger det nok muligheter i designmanualen til å uttrykke seg med stor grad av dynamikk og stadig fornyelse.


Selvbeherskelse
Det er alltid spennende å etablere kampanjetemaer eller andre designelementer for spesielt, og kanskje begrenset bruk. Den fellen skal ikke Norsk Designråd gå i. Kjennetegnene som er beskrevet i denne manualen er de eneste man skal bruke. Dette er kjernen i en sterk og monolittisk identitet.

Den visuelle identiteten er utviklet slik at man ikke skal behøve å gjøre bildet av Norsk Designråd uklart. Alle kjennetegnene, eller identitetselementene har blitt gitt ganske store marginer, særlig i forhold til dimensjonering og innbyrdes forhold mellom alt fra skriftstørrelse til symbolbruk til at ulike uttrykk kan kommuniseres.

Alt du trenger for å fremføre Norsk Designråds visuelle identitet på en konsistent og konsekvent måte befinner seg i denne nettbaserte designmanualen.
 

PUBLISERT 08.09.2008 16:45

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon