Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Vår visuelle identitetBakgrunn

Norsk Designråds oppgave er å fremme bruk av design som en viktig ressurs og et avgjørende, og fortsatt tildels uutforsket virkemiddel for norske bedrifter og organisasjoner.

De fire klassiske forutsetningene for bedrifter og industrialisering er kapital, råvarer, produksjonsmidler og personell. Det femte
parametret er identitet. Uten et bevisst og positivt forhold til eget marked og egen identitet har de fire opprinnelige bestanddelene mindre kraft.

På bakgrunn av dette bør verdien av identitet og design for en bedrifts eller organisasjons konkurransekraft løftes til et helt  annet plan enn der det befinner seg i dag. Tar man i tillegg den kommersielle arenas overflod av konkurrerende produkter,
tjenester og bedrifter i betraktning, forstår man at ikke-verbal kommunikasjon vil få en mye mer betydelig plass i ethvert marked og for enhver avsender.

For bedrifter som tilsynelatende har suksess med sin designinnsats, er en langsiktig bedriftsfilosofi den sterkeste suksessfaktor, mer enn den sporadiske designsatsingen. I et slik scenario blir Norsk Designråds bestrebelser enda viktigere, og de vil måtte  flyttes til et helt annet plan. For en bedrift eller organisasjon kan budskap om større konkurransekraft og bedret bunnlinje være en gulrot, men det må være sterkere innpass for slike tanker i bedriftens ledelse og sjel som må være målet.


Norsk Designråd må fremstå som et forbilde
Med sin nye visuelle identitet må Norsk Designråd oppleves å ha forsynt seg godt av egen medisin. Skal imidlertid uheldige bivirkninger forhindres må medikamentene inneholde de riktige virkestoffene, og de må være riktig dosert. Det er avgjørende for Norsk Designråd å forvalte sin nye identitet på en sterk måte. Både i forhold til de store linjene, og når det gjelder detaljene.

Norsk Designråd er på mange måter en business to business organisasjon, men hvor partene har svært ulikt utgangspunkt.  Mens Norsk Designråd på mange måter preges av det akademiske, er det det mer jordnære og pragmatiske som preger den andre partens kultur.

Med så forskjellige drivkrefter kan det lett oppstå et gap mellom bedrift og rådgiver. Dette tomrommet er det Norsk Designråds oppgave å minimere. Det er helt avgjørende at Norsk Designråd oppleves å være enkle å forholde seg til, og å forstå. Eventuelle barrierer må senkes samtidig som terminologien harmoniseres med markedet.

Norsk Designråd må forhindre et hvert tilløp til selvopphøyelse, både i kommunikasjon og oppførsel, og i stedet fremstå som likeverdige partnere for sine kunder. Norsk Designråd skal være lette å velge.

Den spesielt interesserte er villig til å gå litt lengre for å finne sine svar. I de innerste gemakker bør det derfor fortsatt være rom for det vitenskapelige og akademiske, mens fra utsiden og i entreen må Norsk Designråd være helt på bølgelengde med  kunden.

PUBLISERT 06.11.2008 15:51

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon