Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideene

Du er her:Helse, medisinsk utstyr og bioteknologi

 • OUS - Utredning ved mistanke om brystkreft

  OUS - Utredning ved mistanke om brystkreft

  Oslo Universitetssykehus igangsatte et DIP-prosjekt med mål om å redusere ventetiden for utredning av brystkreft.  Les mer

 • Laerdal Global Health– Safer Births

  Laerdal Global Health– Safer Births

  Hvordan samle inn mer kunnskap om gjenopplivning av nyfødte, og hvilke produkter trengs for å bidra til å redusere dødeligheten blant nyfødt verden...  Les mer

 • TOPRO for Oma og Opa

  TOPRO for Oma og Opa

  I dette DIP-prosjektet utforsket TOPRO og EGGS Design muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet.   Les mer

 • Less stand

  Less stand

  Less has experienced increasing need for a solution to elevate patients from the ground in emergency situations, both for treatment, comfort and transportation....  Les mer

 • Medema Nightcare

  Medema Nightcare

  Fallulykker resulterer ofte i varig nedsatt livskvalitet for eldre og koster samfunnet mye penger. Medema har identifisert et område som kan forbedres...  Les mer

 • Almas Hus

  Almas Hus

  Gjennom simuleringsleiligheten Almas Hus kan pasienter, pårørende og helsepersonell se og erfare ulike hjelpemidler for pasienter med kognitiv svikt....  Les mer

 • Ahus Mobil

  Ahus Mobil

  AHUS MOBIL er et samhandlingsprosjekt mellom Ahus, Lørenskog kommune, Eggs design og Kjeller Innovasjon som ble gjennomført i 2012. Målet har vært...  Les mer

 • Sonitor

  Sonitor

  "Trygg Hjemme" - et mulighetsstudium for anvendelse av posisjonsteknologi i hjemmeomsorg.  Les mer

 • Virtual Anne

  Virtual Anne

  Laerdal Medical lanserte sommeren 2012 et produkt som gir mer inspirerende tilbakemelding på hjerte- lungeredning. Prosjektet ble startet som et Design...  Les mer

 • Kysthospitalet i Stavern

  Kysthospitalet i Stavern

  Våren 2010 gjennomførte Kysthospitalet i Stavern, som er en del av Sykehuset i Vestfold, et Design Pilot-prosjekt med mål om å forbedre rehabiliteringstilbudet...  Les mer