Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Design bygger Norge

Du er her:Designbegreper

Møteplassen Designfaglig forum arbeider med et felles begrepsapparat for designfeltet.

Forumet er en møteplass som arbeider med å samordne og beslutte bruk av fagterminologi. Arbeidet er en pågående prosess. Begrepene forumet så langt har tatt for seg er: