Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Design bygger Norge

Du er her:Hvorfor brukerinvolvering?

Ved å involvere sine brukere i utviklingsfasen kan man avdekke deres bevisste og ubevisste behov, og man ser hvordan brukerne tenker og bruker løsningen. Denne innsikten og lærdommen er uvurderlig for å gjøre forbedringer, og man har altså ved lansering større sjanse for å tilby et produkt, en tjeneste eller løsning som brukerne benytter seg av.


 • Debatten om brukerinvolvering

  Debatten om brukerinvolvering

  Det har i den siste tid vært en spennende og intens debatt gående hvorvidt man som designere skal ta høyde for brukere i utviklingsprosessen. Noen mener...  Les mer

 • Kjemper mot svak innovasjon

  Kjemper mot svak innovasjon

  Oslo: Bare 17 prosent av norske innovasjonsprosjekter tar utgangspunkt i de som skal bruke sluttresultatet – Hvordan kan norske bedrifter regne med å...  Les mer

 • Jensen overrasker internasjonalt

  Jensen overrasker internasjonalt

  Den vel 60 år gamle Vestfoldbedriften Jensen er Skandinavias ledende produsent av madrasser, med eksport og salg til markeder rundt om i verden. De opererer...  Les mer

 • Mangel på brukerinvolvering

  Mangel på brukerinvolvering

  Undersøkelsen Design Diagnose viser at kun 17% av bedriftene involverer brukerne i sine innovasjonsprosjekter. Med brukere menes her sluttbruker, enten...  Les mer

 • Roberto Verganti om designdrevet innovasjon

  Roberto Verganti om designdrevet innovasjon

  Hvordan skape innovasjoner som kundene ikke forventer, men som de elsker? Hvordan lage produkter og tjenester, som er så forskjellige fra de som dominerer...  Les mer

 • Brukernes bibliotek

  Brukernes bibliotek

  Deichmanske bibliotek skal i 2017 åpne dørene for publikum i et nytt hovedbibliotek i Bjørvika. Biblioteket har som mål å tilby Europas beste bibliotekstjenester...  Les mer

 • Fisk for folk flest

  Fisk for folk flest

  Sjøtroll Havbruk mottok i 2010 økonomiske midler gjennom Design Pilot hvor man gjennom brukerinvolvering skulle se på hvordan man kunne øke betalingsvilligheten...  Les mer

 • Eksempler fra virkeligheten

  Eksempler fra virkeligheten

  Erhvervs- og Byggestyrelsen i Danmark har gjennom sitt program "Brugerdreven Innovation" innhentet mye bra erfaring og informasjon rundt utviklingsprosesser...  Les mer

 • Lilaas - brukerorientering i et teknisk marked

  Lilaas - brukerorientering i et teknisk marked

  Firedoblet omsetning og internasjonal kontrakt ble resultatet for Lilaas as ved å være proaktive i et krevende marked.  Les mer