Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:Levering til juryering av Merket for god design

Juryen vurderer kun produkter og løsninger som er gjort fysisk tilgjengelig for juryering. Det er søkers ansvar å levere fysiske produkter, plansjer og løsninger innen angitte tidsfrister.

For kategoriene Emballasje-, Industri-, Møbel- og Tekstil- og konfeksjonsdesign
I særskilte tilfeller kan det avtales at produkt erstattes med store bilder og video, men juryen forbeholder seg retten til å avvise slike søknader hvis produktpresentasjonen ikke gir et godt nok bilde av søkerproduktet. Avtale om en eventuell særskilt presentasjon skal gjøres med prosjektleder i god tid før søknadsfrist.

For kategorien Visuell kommunikasjon
Grafiske løsninger skal monteres på lette plansjer og presenteres på en oversiktlig måte for juryen. Enkle eksempler på hovedelementer i løsningen må inkluderes i søknaden, slik at juryen får en oversikt før de møter i jurylokalet.

For kategoriene Interaktiv design og Tjenester
Digitale løsninger skal ha URL-adresse eller tilgangspassord som oppgis i søknaden, eventuelt vedlagt minnepinne/ DVD/ CD/ iPad osv. med alt av nødvendig programvare installert. Plansjer er ikke nødvendig. For fysiske produkter, der det digitale brukergrensesnittet også skal vurderes, må fysisk produkt leveres til jurylokalet.

Innsending av produkter

Juryen vurderer kun produkter og løsninger som er gjort fysisk tilgjengelig for juryering. Det er søkers ansvar å levere produkter, plansjer og løsninger innen angitte tidsfrister.

Tid for levering: Tirsdag 5. og onsdag 6. november 2013, kl 09.00 - 15.00.

Juryeringen foregår på Rosenholm Campus i slutten av november, ikke i Norsk Designråds lokaler. Produkter som skal juryeres kan sendes på følgende måter:

Alternativ 1: Pr. post (småpakker):
Produktet sendes som separat postpakke. Gjenstandene må være forsvarlig pakket og tydelig merket med ’Merket for god design’ og søkernummer og sendes til Caroline Olsson, Norsk Designråd, DogA, Hausmanns gate 16, 0182 Oslo innen 5. november 2013. Husk å sende med returemballasje.

Alternativ 2: Levering direkte til jurylokalet (store produkter):
Produkter som ikke kan sendes med posten, skal leveres direkte til jurylokalet tirsdag 5. eller onsdag 6. november 2013. Søker forplikter seg til å utføre nødvendig montering i jurylokalet. Bærehjelp kan ikke påregnes. Forsendelsene merkes med 'Merket for god design’ og søknadsnummer.

Adresse: Rosenholm Campus, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen. Se kart.
Innkjøringen vil være ved varemottaket gjennom tunellen og merkes med skilt.

Kontaktpersoner

Vennligst kontakt Norsk Designråds ansatte ved ankomst eller om du har spørsmål. Hovedkontakt for levering til jurylokalene er:

Prosjektkoordinator Caroline Olsson, telefon 916 24 612 co@norskdesign.no

Forsikring

Norsk Designråd sikrer produktene så godt som mulig, men forsikring er søkers ansvar.

Henting

Mandag 2. og tirsdag 3. desember 2013 kl. 09.00 - 15.00.

Personlig henting, budbil eller egen varetransport: Søkerproduktene skal demonteres og hentes i juryeringslokalet.

Retur per post: Produkter som Norsk Designråd skal returnere per post, må ha med returemballasje som er ferdig adressert og ferdig frankert. Dette legges ved produktet ved innsending. Norsk Designråd vil kun ha anledning til å ettersende der hvor disse retningslinjene er fulgt.

Henting av Tollpost/Linjegods og liknende: Produkter som skal hentes med transport som krever utfylte skjemaer med kundenummer, må ha med ferdige utfylte skjemaer.

Ingen lagring

Norsk Designråd har ingen lagringsplass for uavhentede produkter. Søkere er ansvarlige for å hente og demontere produkter i henhold til ovenstående retningslinjer. De som ikke ønsker å hente produktene sine og at de skal kastes, må gi beskjed til Norsk Designråd i god tid før hentefrist. Dette gjelder ofte produkter uten verdi for eksempel tom emballasje og plansjer.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du lurer på noe:

Prosjektleder Line Aandal Røijen, telefon 911 74 639 lar@norskdesign.no
Prosjektkoordinator Caroline Olsson, telefon: 916 24 612 co@norskdesign.no
Prosjektmedarbeider Julia Edin, telefon 913 77 908 je@norskdesign.no

Hold deg oppdatert

På våre nettsider www.norskdesign.no/merket vil du finne informasjon om prosessen videre. Du kan også holde deg oppdatert via www.facebook.com/merketforgoddesign

PUBLISERT 31.10.2013 11:33

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon