Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Du er her:



Bak Merket-fasaden

 

Merket for god design sett i en prosjektmedarbeiders perspektiv.

Det er en tidlig vintermorgen i midten av desember og jeg sitter på kontoret til Norsk Designråd på DogA. Det har gått et halvt år siden jeg begynte i stillingen som prosjektmedarbeider for Merket for god design og Unge talenter. Både som designer og som journalist har jeg flere år vært publikum på Designdagen, ivrig spart på designbøkene og alltid fulgt med på hvem Norsk Designråd ville utpeke som spydspissene innen norsk design. Allikevel har jeg aldri forstått hvor mye arbeid det lå bak denne utmerkelsen.

Om du tror at Merket for god design er en pris som deles ut basert på synsing om hva man liker eller ikke liker, hva som er trendy eller hva som selger mest, kan jeg fortelle deg at du tar grundig feil. Her er en liten oppsummering over det siste halve året, der jeg har vært med på en utfordrende, morsom, tøff og ekstremt spennende prosess, som til slutt har ledet oss til 45 mottakere av Merket for god design og fire vinnere av Unge talenter.

Bærebjelken. Da jeg begynte i jobben var det første vi gjorde å sette oss ned og se på kriteriene. Norsk Designråd har utarbeidet en rekke kriterier som juryen skal forholde seg til, og vurdere etter. Disse kriteriene, som er selve bærebjelken for utmerkelsen, har i en årrekke blitt brukt aktivt under juryeringer, og for anledningen tok vi oss i år tid til å friske opp språket og forenkle måten vi uttrykket kriteriene på, slik at det skulle bli enda tydeligere for juryen og for søkere.

Når kriteriene var oppjustert var det måneder med å utarbeide den grafiske profilen rundt Merket for god design og Unge talenter i samarbeid med designbyrået Bleed, planlegging, finne de riktige menneskene til å sitte i juryen, markedsføre søknadsfristen, reise rundt til skoler i hele landet for å informere om Unge talenter, og til slutt bite negler av spenning i dagene for søknadsfrist.

Søknadsrekord. Da klokken slo 00.01 den 17.oktober var det jubel i prosjektgruppa med det høyest antall søknader på fem år, med over 150 søknader.  To dager senere, var det 99 nye søknader til Unge talenter.

Deretter ble det en hektisk måned med forhåndsutsiling av Unge talenter, mailing og telefoner til søkere, levering av fysiske bidrag til juryeringen, produksjon av søknads- og informasjonspermer til juryen, jurymøter og ikke minst innflytting i de store lokalene vi får låne på Rosenholm Campus. De store tomme lokalene ble raskt fylt med innsendte bidrag, møbler, pepperkaker og julestjerner.

Så kom juryen. 35 av de dyktigste fagfolkene innen design og næringsliv kom sammen for å vurdere, diskutere og juryere bidragene innen syv ulike kategorier. Noen kategorier, som for eksempel Visuell kommunikasjon hadde søkerrekorder og måtte på to dager vurdere 49 søknader, mens andre, som Tjenester og Tekstil- og konfeksjonsdesign hadde under ti hver. Uavhengig av antall søknader – diskusjonene ble mange og de var grundige. Som ansatte i Norsk Designråd skal vi ikke uttale oss i diskusjonene som oppstår, og til tider var det bare å bite seg i tunga. Men det jeg lærte av å observere og å lytte, var utrolig. At juryen klarer å legge bort sine personlige meninger, og kun forholde seg til de saklige kriteriene er utrolig flott å se. Både de som mottar Merket og de som dessverre ikke gjør det, kan være forsikret om at deres innsendelser har fått nøye, saklige og gode vurderinger.

Tilbake på kontoret. Av de 150 innsendte søknadene har vi denne uken sendt ut brev til 45 heldige mottakere som på Designdagen den 2.april 2014 kan smykke seg med plakett, heder og ære, og gleden over å motta Merket for god design.

Av 99 nyskapende og visjonære Unge talenter står vi igjen med fire vinnere, som vil få tildelt pengepremier, plaketter og ikke minst få et enormt søkelys rettet mot seg.

Som prosjektmedarbeider sitter jeg igjen og ser at Merket for god design og Unge talenter er så mye mer enn bare ”nok en designpris”. Dette er utmerkelser som engasjerer søkere, juryen og ikke minst oss i Norsk Designråd. Det er en utmerkelse som ikke bare er et blaff på Designdagen, men som det jobbes med kontinuerlig året rundt. Det er en utmerkelse som skaper debatt og engasjement, og som er med på å løfte og dytte design som verktøy videre.  Det er en utmerkelse jeg kan være stolt av å jobbe for.

Ønsker du å vite mer om juryeringen og hva som skjer med Merket i tiden frem til Designdagen? Les mer her.

 

Julia Edin,
Prosjektmedarbeider Merket for god design og Unge talenter
Norsk Designråd

 

 

 

PUBLISERT 13.12.2013 12:44

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde