Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:St Olavs Hospital - arkitektur og landskapsarkitektur

Sykehuset St. Olavs Hospital og dets uteområder Trondheim har vunnet i Innovasjonsprisen for universell utforming i kategoriene arkitektur og landskapsarkitektur. – Dette prosjektet har absolutt alt, lyder rosen fra juryen.

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som vi deler ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. St. Olavs Hospital i Trondheim viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, og jeg vil derfor gratulere med denne viktige prisen, sier statsråden.

Brukerne i sentrum for alt

St. Olavs Hospital er alene om ta to kategoriseiere. I kampen om å vinne selve Innovasjonsprisen for universell utforming skal sykehuset kjempe mot Bybanen i Bergen, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical.  

– Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt, sier Knut Hovland arkitekt i TUPELO. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur. 

– Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, legger han til.

Blitt del av Trondheim

I jurykjennelsen roses Helsebygg Midt-Norge for å ha lagt innovative føringer gjennom hele prosjektet, helt fra bestilling til realisering. Dette har vært avgjørende for at St. Olavs Hospital har blitt en suksess. Universell utforming har gjennomsyret prosjektet fra dag 1. Strategien har vært å involvere og vektlegge pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner gjennom hele løpet. 

– St. Olavs Hospital er blitt en del av byen Trondheim. Kvartalene er oversiktlige, noe som gjør at det er lett å finne fram. Alle bygningene har unikt utformede inngangspartier, det er innført enkeltrom og alle rommene har utsikt. Sengeplassene er organisert i sengetun som gjør at pasientene lettere kan få kontakt med omgivelser og vaktrom, ramser Hovland opp.

Raskere behandling, mindre transport

Hver bygning er selvforsynt med tjenester og tilrettelagt for bedre oversikt, raskere behandling og mindre pasienttransport. Treverk og andre taktile materialer brukes gjennomgående i bygningenes interiør, noe som motvirker den kalde institusjonsfølelsen man gjerne får på et sykehus. Utenfor er samspillet med byens sentrum ivaretatt ved hjelp av innbydende grønne og blå arealer og kaféer på gateplan. Omgivelsene stimulerer til fysisk og mental helse, heter det i jurykjennelsen.

Resultatet er fornøyde pasienter, pårørende, studenter og personal ved St. Olavs Hospital. Sykehuset har vekket stor internasjonal oppmerksomhet både for sykehusdesign og som byutviklingsprosjekt.

 (Pressenytt)

Les om alle kategorivinnerne her: www.norskdesign.no/innovasjonsprisen 

Kontaktpersoner:

  • Norsk design- og arkitektursenter, programleder Onny Eikhaug, mobil 992 92 500
  • Juryleder Knut Hovland, mobil 901 14 200
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg, mobil 980 46 671

Dette er Innovasjonsprisen for universell utforming

  • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer regjeringens satsing og deler ut prisen på vegne av Handlingsplanen for universell utforming. Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle hos Norsk design- og arkitektursenter har fått oppgaven med å styre prosessen.
  • Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode.
  • Prisen deles ut innen arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, møbel og interiør, informasjons- og interaksjonsdesign samt tjenestedesign.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk design- og arkitektursenter på vegne av oppdragsgiveren Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Last ned høyoppløselige bilderPUBLISERT 04.02.2015 18:49