Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:Innovasjonsprisen for universell utforming

I 2011 fikk Norsk Designråd (Norsk design og arkitektursenter) det ærefulle oppdraget å styre prosessen og dele ut en ny norsk pris som skal honorere innovative, tilgjengelige og brukervennlige løsninger.

På oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som koordinerer regjeringens satsing på universell utforming, skal Norsk design og arkitektursenter nok engang styre prosessen knyttet til Innovasjonsprisen for universell utforming. Prisen er en anerkjennelse til dem som på en innovativ og nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Prisen deles ut på et eget arrangement på DogA (Norsk Design- og Arkitektursenter) på nyåret i 2015.

Hva er universell utforming?

"Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming".

BLD har opprettet prisen på bakgrunn av Regjeringens handlingsplan for universell utforming - og er en del av visjonen om et universelt utformet Norge innen 2025.

Les mer om kriteriene og hva universell utforming dreier seg om her

Prisen skal honorere innovativ bruk av universell utforming i henhold til en bred definisjon av arkitektur og design. Dette omfatter alle våre menneskeskapte løsninger som bygninger, uterom og landskaper, transport, interiører, produkter, visuell kommunikasjon, tjenestedesign, IKT og digitale plattformer, totalt åtte kategorier.

Prisen skal anerkjenne innovativ bruk av universell utforming innen denne forståelsen og vurderingskriteriene som legges til grunn skal inkludere alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, form, estetikk og funksjonalitet.

Hvem kan motta prisen?

Prisen kan tildeles bedrifter/institusjoner og designere/arkitekter i både offentlig og privat virksomhet. For å bli nominert til prisen er det en rekke kriterier for universell utforming som må oppfylles. Løsningen må dessuten være i bruk, den må være nyskapende og må komme alle til gode.

Alle kan foreslå kandidater til prisen ved å fylle ut et digitalt skjema. Fristen har nå utløpt.

Hvordan vurderes forslag?

Statsråden vil oppnevne en uavhengig jury sammensatt av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner og institusjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming. 

Juryen vil vurdere alle kvalifiserte prosjekter og votere frem én vinner i hver kategori. Blant disse offentliggjøres det én endelig vinner på et eget arrangement med prisseremoni og presentasjon av alle vinnerprosjektene 18. februar:

12.30 – 14.15: Fagseminar
14.30 – 15.00: Prisutdeling ved statsråd Solveig Horne

Påfølgende mingling og feiring. Arrangementet er åpent for alle, men har begrenset antall plasser så meld deg på her.

Nyttige lenker og mer informasjon

Om Innovasjonsprisen

Om universell utforming

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle

Last ned Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Ta kontakt

Har du spørsmål om Innovasjonsprisen for universell utforming, ta kontakt:

            E-post: uu@designogarkitektur.no

  • Onny Eikhaug på telefon + 47 99 29 25 00
  • Victoria Høisæther på telefon + 47 977 23 214

 

PUBLISERT 01.09.2014 14:27