Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:Her er Norges mest inkluderende design- og arkitekturprosjekter

Bybanen i Bergen er kåret til vinner i transportkategorien. Foto: Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen er kåret til vinner i transportkategorien. Foto: Bybanen i Bergen

 

Bybanen i Bergen, St. Olavs Hospital, Skatteetaten.no, Høgskolen i Bergen og Melin Medical kjemper om den prestisjetunge Innovasjonsprisen for universell utforming 2015.

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger og arealer som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som vi deler ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen den 18. februar, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Finalistene er alle gode eksempler på universell utforming med stort brukerfokus, sier statsråden.

Bybanen: Modig, innovativ bane

Bybanen i Bergen er utropt som vinneren av transportkategorien. 

– Dette er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte. Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på likeverdig vis. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen.

Les mer om prosjektet til Bybanen her

St. Olavs Hospital: Brukerne i sentrum for alt

St. Olavs Hospital er alene om ta to kategoriseiere. Sykehuset i Trondheim har vunnet både arkitektur- og landskapsarkitekturkategorien.

– Det unike med St. Olavs Hospital er at de har satt brukeren i sentrum for absolutt alt. Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet gjennom 15 år, sier Knut Hovland. Han er både juryleder og kategorileder for arkitektur.

Les mer om prosjektet til St. Olavs Hospital her

Skatteetaten.no: Enklere å forstå det vanskelige

Nye Skatteetaten.no ble lansert i 2012 og representerer en ny hverdag for alle som strever med vanskelige skattespørsmål. Gjennom hele utviklingsløpet har Skatteetaten lyttet til brukerne sine gjennom brukerstudier, workshoper og tilbakemeldinger fra saksbehandlerne. Dermed har forkortelser, fagterminologi og lange setninger blitt erstattet med et lettfattelig og tydelig språk. Intrikate skatteregler forklares gjennom enkle kalkulatorer, og det er enklere å finne informasjonen man leter etter.

– I møte med det norske skattesystemet har de fleste av oss opplevd barrierer, så Skatteetatens satsing på klar og enkel kommunikasjon er både gledelig og nødvendig, sier kategorileder for interaksjons- og informasjonsdesign i juryen, Wilhelm Joys Andersen.

Les mer om prosjektet til Skatteetaten.no her

Høgskolen i Bergen: Lystbetont læring

Ved høgskolens anlegg på Kronstad i Bergen er den universelle utforming så godt tilrettelagt at flere studenter nå bruker skolen aktivt også utenom vanlig skoletid. Møbler og innredning, belysning og materialer brukes på gjennomtenkt og variert vis.

– Kombinasjonen av nytt og gammelt er håndtert på en god måte, og resultatet er en skole som innbyr til sosiale aktiviteter og lystbetont læring, sier professor ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Dave Vikøren. Han er kategorileder for møbel og interiør i juryen.

Les mer om prosjektet til Høgskolen i Bergen her

Melin Medical: Inkluderende betalingstjeneste

Betalingsløsningen til Melin Medical har god funksjonalitet og brukergrensesnitt for både helsepersonell og pasienter. Terminalene har et enkelt og intuitivt grensesnitt, og tilpasser seg etter brukernes ulike behov. Fargekoder, store bokstaver, sterke kontraster og talefunksjon er blant tilpasningene som terminalene kan gjøre.

– Her ligger universell utforming som en urokkelig grunnstein. Tjenesten viser god forståelse for alle slags behov, om det er legen med dårlig tid eller pasienten som kanskje ser dårlig eller sitter i rullestol. Mange detaljer som betyr litt for mange – og mye for noen – er tatt inn i løsningen, sier kategorileder for tjenestedesign i juryen, Jan Walter Parr.

Les mer om prosjektet til Melin Medical her

(Pressenytt)

Kontaktpersoner:

  • Norsk design- og arkitektursenter, programleder Onny Eikhaug, mobil 992 92 500
  • Juryleder Knut Hovland, mobil 901 14 200
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg, mobil 980 46 671

Dette er Innovasjonsprisen for universell utforming

  • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer regjeringens satsing og deler ut prisen på vegne av Handlingsplanen for universell utforming. Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle hos Norsk design- og arkitektursenter har fått oppgaven med å styre prosessen.
  • Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode.
  • Prisen deles ut innen arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, møbel og interiør, informasjons- og interaksjonsdesign samt tjenestedesign.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk design- og arkitektursenter på vegne av oppdragsgiveren Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Last ned høyoppløselige bilderPUBLISERT 04.02.2015 18:01