Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:Innovasjonsprisen for universell utforming

Innovasjonsprisen for universell utforming ble delt ut 18. februar 2015 på Norsk design- og arkitektursenter.

Innovasjonsprisen for universell utforming er en anerkjennelse til designere, arkitekter og virksomheter som på en innovativ måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle styrer prosessen rundt prisen, som deles ut på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og er en del av regjeringens satsing på universell utforming. 

Bli kjent med årets seks vinnere av kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, møbel og interiør, transport, informasjons- og interaksjonsdesign og tjenestedesign nedenfor.

Den 18. februar 2015 presenterte kategorivinnerene sine prosjekter på Norsk design- og arkitektursenter og statsråd Solveig Horne annonserte St. Olavs Hospital som hovedvinner. Se bilder fra prisutdelingen her, og video fra presentasjonene og prisutdelingen kommer snart.

 • Hva?

  Innovasjonsprisen for universell utforming

  Innovasjonsprisen for universell utforming

  I 2011 fikk Norsk Designråd (Norsk design og arkitektursenter) det ærefulle oppdraget å styre prosessen og dele ut en ny norsk pris som skal honorere innovative, tilgjengelige og brukervennlige løsninger.   Les mer

 • Hvem?

  Hvilke løsninger vil bli vudert?

  Hvilke løsninger vil bli vudert?

  Løsningen eller prosjektet skal være lansert eller tatt i bruk og være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt.  Les mer

 • Hvorfor?

  Verdien ved å vinne prisen

  Verdien ved å vinne prisen

  Som kategorivinner høster du heder og ære, oppmerksomhet i presse og media og ikke minst faglig anerkjennelse som et ledende eksempel til etterfølgelse.   Les mer

Aktuelt