Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Innovasjonsprisen for universell utforming

Du er her:Bybanen i Bergen - transport

Bybanen i Bergen er kåret til vinner i transportkategorien. Foto: Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen er kåret til vinner i transportkategorien. Foto: Bybanen i Bergen

Bybanen i Bergen har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien transport. – Bybanen setter en ny standard for kollektivreising på Vestlandet, lyder rosen fra juryen.

– Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger som alle kan bruke. Vi mottok totalt 48 søknader som tilfredsstilte kriteriene for prisen, og nå har juryen kåret seks kategorivinnere. Disse er alle finalister til selve hovedprisen – Innovasjonsprisen for universell utforming – som vi deler ut 18. februar, sier Onny Eikhaug, programleder i Norsk design- og arkitektursenter. 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.

– Universelt utformede løsninger bidrar til økt inkludering, likeverd og like muligheter. Dette er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Bybanen i Bergen viser god universell utforming med stort brukerfokus i praksis, og jeg vil derfor gratulere med denne viktige prisen, sier statsråden.

Modig, innovativ bane

I kampen om å vinne selve Innovasjonsprisen for universell utforming skal Bybanen kjempe mot St. Olavs Hospital i Trondheim, Høgskolen i Bergen, Skatteetatens nettsider og en betalingsløsning utviklet av Melin Medical.  

– Universell utforming har vært en grunnleggende forutsetning for utviklingen av Bybanen. Den er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen. 

– Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på en likeverdig måte. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel. Den påvirker bybildet på en positiv måte, legger hun til.

Brukervennlig i alle ledd

I jurykjennelsen roses Bybanen som et av de mest suksessrike plangrepene i norske byer i etterkrigstiden. Den går som en viktig nerve gjennom Bergen og legger føringer for fremtidig byutvikling. På kort tid har det blitt trangt om plassen om bord. 

– Her har man satset på inkluderende, brukerfokusert design i alle ledd. Designen er gjennomgående enkel og tydelig. Alle informasjonsskjermene har stor skrift og gode kontraster. Avgangene er hyppige. Billettsystemet er enkelt. Det er lite reklame og annen støy. Stilen er såpass nøktern og avslappet at den ikke konkurrerer med Bergens øvrige estetikk, ramser Tøgard opp.

(Pressenytt)

Les om alle kategorivinnerne her: www.norskdesign.no/innovasjonsprisen 

Kontaktpersoner:

  • Norsk design- og arkitektursenter, programleder Onny Eikhaug, mobil 992 92 500
  • Juryleder Knut Hovland, mobil 901 14 200
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, kommunikasjonsrådgiver Ida Wullum-Lindberg, mobil 980 46 671

Dette er Innovasjonsprisen for universell utforming

  • Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet koordinerer regjeringens satsing og deler ut prisen på vegne av Handlingsplanen for universell utforming. Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle hos Norsk design- og arkitektursenter har fått oppgaven med å styre prosessen.
  • Innovasjonsprisen for universell utforming skal hedre bedrifter/institusjoner og arkitekter/designere som på en nyskapende måte har utviklet en løsning som kommer alle til gode.
  • Prisen deles ut innen arkitektur, landskapsarkitektur, transport, produktdesign, møbel og interiør, informasjons- og interaksjonsdesign samt tjenestedesign.

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk design- og arkitektursenter på vegne av oppdragsgiveren Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Last ned høyoppløselige bilderPUBLISERT 04.02.2015 18:31