Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideeneOversikt over alle mottakere

Siden første utdeling i 2009 er det delt ut 40 millioner kroner til i alt 103 prosjekter. Virksomhetene som har mottatt finansiering fordeler seg på ni ulike bransjer både innen industri og tjenester. Målet er å teste ut helt nye innovasjonsverktøy som kan gi økt konkurransekraft – og enda større brukertilfredshet.