Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Finn de nye ideeneMetoder og erfaringer fra prosjektene

I disse casene kan du lese mer om metoder som er benyttet, prosesser og resultater fra gjennomførte DIP-prosjekter. Du får en visualisert innføring i metodene og kan også finne vedlegg som dykker dypere ned i prosjektene. La deg inspirere av de gode resultatene, og lær mer om designdrevet innovasjon som metode i ideutviklingsfasen.

   Helse, medisinsk utstyr og bioteknologi

   • OUS - Utredning ved mistanke om brystkreft

    OUS - Utredning ved mistanke om brystkreft

    Oslo Universitetssykehus igangsatte et DIP-prosjekt med mål om å redusere ventetiden for utredning av brystkreft.  Les mer

   • Laerdal Global Health– Safer Births

    Laerdal Global Health– Safer Births

    Hvordan samle inn mer kunnskap om gjenopplivning av nyfødte, og hvilke produkter trengs for å bidra til å redusere dødeligheten blant nyfødt verden...  Les mer

   • TOPRO for Oma og Opa

    TOPRO for Oma og Opa

    I dette DIP-prosjektet utforsket TOPRO og EGGS Design muligheter for å utvikle nye produkter og tjenester for det tyske seniormarkedet.   Les mer

   • Less stand

    Less stand

    Less has experienced increasing need for a solution to elevate patients from the ground in emergency situations, both for treatment, comfort and transportation....  Les mer

   • Medema Nightcare

    Medema Nightcare

    Fallulykker resulterer ofte i varig nedsatt livskvalitet for eldre og koster samfunnet mye penger. Medema har identifisert et område som kan forbedres...  Les mer

   • Almas Hus

    Almas Hus

    Gjennom simuleringsleiligheten Almas Hus kan pasienter, pårørende og helsepersonell se og erfare ulike hjelpemidler for pasienter med kognitiv svikt....  Les mer

   • Ahus Mobil

    Ahus Mobil

    AHUS MOBIL er et samhandlingsprosjekt mellom Ahus, Lørenskog kommune, Eggs design og Kjeller Innovasjon som ble gjennomført i 2012. Målet har vært...  Les mer

   • Sonitor

    Sonitor

    "Trygg Hjemme" - et mulighetsstudium for anvendelse av posisjonsteknologi i hjemmeomsorg.  Les mer

   • Virtual Anne

    Virtual Anne

    Laerdal Medical lanserte sommeren 2012 et produkt som gir mer inspirerende tilbakemelding på hjerte- lungeredning. Prosjektet ble startet som et Design...  Les mer

   • Kysthospitalet i Stavern

    Kysthospitalet i Stavern

    Våren 2010 gjennomførte Kysthospitalet i Stavern, som er en del av Sykehuset i Vestfold, et Design Pilot-prosjekt med mål om å forbedre rehabiliteringstilbudet...  Les mer

   Annen B2B/B2C-industri

   • Vindu for alle

    Vindu for alle

    Et vindu for alle? Vinduer som både er praktiske og som lever opp til hva folk drømmer om med vinduene sine. NorDan lurte på hvordan, og initierte DIP-prosjekt...  Les mer

   • Titanite - spiseopplevelser i naturen

    Titanite - spiseopplevelser i naturen

    Teknologien til Mentum AS gjør overflater selvrensende. Sammen med EGGS Design tok de steget fra teknologisk nyvinning til en kommersiell idé som kan...  Les mer

   • Keep-it Technologies AS

    Keep-it Technologies AS

    Ved å måle både tiden og temperaturen en matvare utsettes for hele veien fra produsent til pakken åpnes hjemme på kjøkkenet, viser Keep-it riktigere...  Les mer

   • Scandinavian Business Seating

    Scandinavian Business Seating

    Scandinavian Business Seating (SB Seating) er et internasjonalt selskap innen markedet for kontorstoler, kantine og konferansemøbler. Konsernet eier de...  Les mer

   • Vinmonopolet - Interaktiv selvbetjening

    Vinmonopolet - Interaktiv selvbetjening

    Vinmonopolet ser det som strategisk viktig å styre kundeopplevelsene på tvers av alle salgskanaler og skape gode kundemøter. Men kundene har endret...  Les mer

   • Småhus fra Rindalshytter

    Småhus fra Rindalshytter

    Rindalshytter benyttet design for å utvikle en helt ny måte å tenke hytte på.   Les mer

   Energi, miljø, olje og gass

   • ABB

    ABB

    DIP-prosjektet var tenkt som første steg i en prosess for å redesigne ABBs applikasjonsportefølje for olje-, gass- og petroleumsproduksjon.   Les mer

   • Lundin Norway AS

    Lundin Norway AS

    I en perioden med sterk vekst ville oljeselskapet Lundin Norway AS undersøke hvilke behov og muligheter som finnes, samt komme frem til realiserbare konsepter...  Les mer

   • Biota Guard - Miljøovervåking i Nordsjøen

    Biota Guard - Miljøovervåking i Nordsjøen

    Med midler fra DIP fikk Biota Guard tatt det viktige steget til å øke sin brukerinnsikt ved hjelp av designdrevet innovasjon.  Les mer

   • Roxar Fieldwatch

    Roxar Fieldwatch

    Hvordan skape en dypere forståelse for brukernes behov og utvikle software som bedrer arbeidsflyt og kompetanseoverføring mellom brukerne?  Les mer

   • Hafslund

    Hafslund

    Hvordan kan man som strømleverandør bidra til at kundene etablere et større bevissthet rundt eget strømforbruk?   Les mer

   • Salto Power

    Salto Power

    Den totale elbilparken i Norge har vokst eksplosivt de siste årene. Dette prosjektet hadde som mål å utvikle hurtigladere for elbil tilpasset nordiske...  Les mer

   • Move About – en optimal nullutslippsbil for deling

    Move About – en optimal nullutslippsbil for deling

    Det unge, norske teknologiselskapet Move About har på kort tid blitt en sentral aktør innen bildeling av elbiler. Markedet er i enorm vekst og Move About...  Les mer

   • Energiinformasjon i hjemmet

    Energiinformasjon i hjemmet

    Hvordan kan NTE som nettselskap og kraftleverandør hjelpe sine kunder med å bli mer bevisste forbrukere av strøm? Hvilken type informasjon om egne energivaner...  Les mer

   IKT og telekommunikasjon

   • Preseria - fremtidens undervisning

    Preseria - fremtidens undervisning

    Basert på inspirererende samtaler og observasjon av undervisere, studenter og relevante kompetansemiljø og et omfattende idéarbeid, utviklet Preseria...  Les mer

   • Trådløse Trondheim

    Trådløse Trondheim

    Trådløse Trondheim var i ferd med å utvikle et personlig navigeringsverktøy som også skulle fungere innendørs. Med tanke på å ta spranget fra å...  Les mer

   • Q-free

    Q-free

    Over 40 000 mennesker blir drept i trafikken hvert år i Europa. 1,4 millioner trafikkulykker koster 200 milliarder euro hvert år. Det er køer på 10...  Les mer

   • U-turn

    U-turn

    Intercom forbinder du kanskje med det sekretærene brukte på 70-tallet? Intercom idag er overalt og i rivende teknologisk utvikling, men bærer med seg...  Les mer

   Maritim

   • Maritime Robotics

    Maritime Robotics

    Med midler fra DIP utforsket Maritime Robotics sammen med EGGS Design muligheten for å utvikle teknologien innen ubemannede maritime overflatefarkoster...  Les mer

   • Timm Moortech

    Timm Moortech

    Etter 250 år med tauproduksjon ønsket Timm å utvide sin produktportfolio. Briefen var kort og åpen: Konseptualiser et innovativt fortøyningsprodukt...  Les mer

   • Polyform Modular Fendering (PMF)

    Polyform Modular Fendering (PMF)

    Polyform lanserte i mai 2013 en ny generasjon fendere som er konkurransedyktige prismessig og i tillegg er enkle å montere og skifte ut. Den enkle utskiftingen...  Les mer

   • Vestdavit

    Vestdavit

    Vestdavit utvikler løfteutstyr, kalt davit, for sjøsetting av redningsbåter. De fleste ulykker med redningsbåter skjer ved sjøsetting og løfting...  Les mer

   Offentlige tjenesteleverandører

   • Tjenestedesign på Mortensrud Barneskole

    Tjenestedesign på Mortensrud Barneskole

    Hvordan kan tjenestedesign bidra til bedre kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og lærere på en barneskole? Mortensrud Skole i samarbeid med Scandinavian...  Les mer

   • Yrkesfaglig nytenkning på Kuben

    Yrkesfaglig nytenkning på Kuben

    Hvordan samarbeide med bilbransjen om å utvikle helt nye opplæringsløp som dekker bransjens behov for fremtidig kompetanse, øker rekruttering og hindrer...  Les mer

   • Politiets data- og materielltjeneste

    Politiets data- og materielltjeneste

    I dette Design Pilot-prosjektet har Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) sett på mulighetene for et bredere spekter av kuttbeskyttelse spesialdesignet...  Les mer

   • UDI – Nytt førstelinjekontor

    UDI – Nytt førstelinjekontor

    UDI behandler hvert år tusener av søknader om bl.a. opphold, innvandring, arbeidstillatelse og asyl fra hele verden. Med dette prosjektet er målet å...  Les mer

   • Deichmanske bibliotek

    Deichmanske bibliotek

    I 2010 gjennomførte Deichmanske bibliotek et Design Pilot-prosjekt med mål om å utarbeide en visjon for tjenestetilbudet i fremtidens bibliotek og helt...  Les mer

   Nødhjelp

   • Centre for Peace Studies

    Centre for Peace Studies

    Hvordan virkeliggjøre forskningsresultater til salgbare tjenester? Dette var problemstillingen man jobbet med når Centre for Peace Studies (CPS) ved...  Les mer

   • Disaster Managemenet Training Simulator

    Disaster Managemenet Training Simulator

    1 katastrofe, 5 faser, 8 roller, 53 kort. Kort for kort utspiller tragedien seg når Røde Kors’ katastrofeteam trener på ledelse og samarbeid. Røde...  Les mer

   Marin og akvakultur

   • NovelFish – nye og attraktive sjømatprodukter

    NovelFish – nye og attraktive sjømatprodukter

    Oppdrettsfisk er Norges mest utbredte husdyr, men dette gjenspeiles i liten grad i nye produkter. Kompetansen er fortsatt knyttet til fangst og råvareproduksjon,...  Les mer

   • Ocea - En ny generasjon fôrflåte

    Ocea - En ny generasjon fôrflåte

    Ocea er en av bransjens største produsenter av fôrflåter for havbruksnæringen. Designpilotprosjektet har fokusert på nye løsninger for å ivareta...  Les mer

   • Sogn Aqua - Human kveiteslakting

    Sogn Aqua - Human kveiteslakting

    Hvordan utvikle en bærekraftig slakteprosess for kveiteoppdrett? Dette var utgangspunktet for Sogn Aqua sitt DIP-prosjekt som ble gjennomført i 2012...  Les mer

   • Sjøtroll

    Sjøtroll

    Norsk Ørret, regnbueørret, er en råvare av høy kvalitet som i kjennernes øyne overgår laks. I motsetning til med laks er det jobbet lite med produktutvikling....  Les mer

   Private tjenesteleverandører

   • Norsk Kirkegårdsservice

    Norsk Kirkegårdsservice

    Hvordan skal fremtidens gravsted være? Dette var utgangspunktet for et Design Pilot-prosjekt hos Norsk Kirkegårdsservice og Svale.   Les mer

   • Aschehoug Lokus

    Aschehoug Lokus

    På nettsiden Lokus kan man kjøpe digitale læringsprodukter til både grunnskolen og den videregående skolen. Siden er et resultat av et Design Pilot...  Les mer