Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon

Du er her:Å Leve en merkevare

Gørill Kvamme

DESIGNDAGEN-AKTUELL: Gørill Kvamme, daglig leder i Neue Design Studio.

At Neue Design Studio vet noe om å bygge merkevarer beviste de for noen uker siden da de ble hedret med både sølv og diplom i kategorien Design – identitet på Gullblyanten.

Nå er daglig leder, Gørill Kvamme, invitert til Norges viktigste arena for design og innovasjon, Designdagen, for å snakke om hvordan visuell identitet kan brukes for å leve ut en merkevare. Vi hadde en liten prat med Gørill.

- I programmet for Designdagen står det at du skal snakke om hvordan selskaper kan bruke merkevaren sin til å fortelle troverdige historier. Kan du utdype?

- For å skape en tydelig merkevare trenger vi å forene de rasjonelle og emosjonelle sidene ved selskapet. Neue ser på visuell identitet som et verktøy som binder det ytre og det indre, harde fakta og mykere verdier sammen. Derfor jobber vi tett med kunden for å finne en essens som er relevant og troverdig i forhold til disse ytterpunktene. Vi erfarer at visuelle konsepter fundamentert på en slik kjernehistorie bidrar til å bygge bro mellom ulike internkulturer og dermed skaper en felles ramme for hvordan man fremstår og kommuniserer, både innover i selskapet, så vel som ut i markedet.

Et slikt konsept skaper basis for langt mer enn en logo og et profilprogram. Det er en måte å kommunisere på som skaper engasjement og en troverdig visuell historie. Alt i alt, bidrar dette til å bygge identitet og kultur. Det er derfor Neue kronisk jakter på historien som samler, forenkler og presenterer kjernebudskapet.

- Hvordan står det egentlig til med merkevaren i dag?

- Det er litt ymse. De som har tatt inn over seg at markedet har langt mer makt enn tidligere og aktivt jobber med dialog og relasjonsbygging, de evner å kontinuerlig fornye seg og dermed skape en levende og attraktiv merkevare. Merkevarebygging er som kjent en reise i tid, man kommer aldri i mål. En holdning Neue er bevisst på når vi "overleverer" en visuell identitet. Man er langt fra ferdig når designmanualen er på plass. Det er på mange måter først da det hele begynner. Det er da merkevaren skal fylles med liv og levendegjøres.

- Du skal på scenen sammen med Nicholas Ind, mannen som i sin tid introduserte uttrykket living the brand, og foredraget deres heter nettopp Living the brand. Hva vil det si at et selskap ”lever merkevaren” sin?

- Når man "lever merkevaren" sin tar man markedet på alvor. Man beviser hver dag, i stort og smått, internt og eksternt at man lever opp til det man sier. En merkevare må utvikle seg i takt med behov og endringer. Det stiller krav til Neue at identiteten er enkel og fleksibel i bruk, at den inviterer til variert bruk på tvers av kanaler og kommunikasjonsflater, parallelt som den har egenart til å stå ut - også over tid.

- Neue ble nylig hedret med sølv i Gullblyanten for Meteorologisk institutt som du også skal snakke om på Designdagen. Hvor viktig er merkevaren for en organisasjon som Metrologisk institutt? 

- Meteorologisk institutt forvalter et stort samfunnsansvar og store verdier, så egentlig burde det være en selvsagthet at offentlige aktører som dem benytter seg av tradisjonell merkevaretenkning. Det er en effektiv og ressursbesparende måte å kommunisere på og bidrar til at samfunnet høster fra investeringene sine.

Meteorologisk institutt var litt skeptiske innledningsvis og var drevet av et praktisk behov for fornying, men de åpnet opp underveis i prosessen og ble etter hvert dedikerte ambassadører for historien de er en del av. Designprosessen bidro til økt bevissthet på hvem de er og det samfunnsmessige ansvaret de har. Noe de selvsagt er godt inneforstått med, men designprosessen løftet det frem og skapte fornyet stolthet og engasjement.

- Designdagen er også dagen da Merket for god design deles ut, en utmerkelse du selv har vært med på å motta flere ganger. Hva betyr utmerkelsen?

- Neue har mottatt en lang rekke Merker for god design – og vi er like stolte hver gang. Kanskje spesielt fordi det hedrer samarbeidet mellom våre oppdragsgivere og oss som byrå for å ha brukt designprosessen til å tenke innovativt, strategisk og langsiktig. Neue kan tilrettelegge og vise vei, men det er når kunden faktisk våger, og vi ser at det utløser et engasjement som smitter langt inn i organisasjonen og ut i markedet, det er da vi mottar den beste "utmerkelsen".

Les mer om Designdagen 2014PUBLISERT 20.03.2014 10:55

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde