Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon

Du er her:Statsbudsjettet styrker design og arkitektur

Regjeringen vil styrke satsingen på design og arkitektur i Statsbudsjettet, og forslår over 75 millioner kroner til nytt design- og arkitektursenter.

Norsk Designråd og Norsk Form forener krefter og slås neste år sammen til én design- og arkitekturorganisasjonen. I budsjettforslaget for 2014 vil Nærings- og handelsdepartementet gi den nye organisasjonen et tilskudd på 75,2 millioner kroner.

Sammen med Nærings- og handelsdepartementet, er Kulturdepartementet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) stifterne av den nye organisasjonen. Sammenslåingen skal sikre enda bedre utnyttelse av de statlige midlene på design- og arkitekturfeltet. Formålet er å fremme forståelse, kunnskap og bruk av design og arkitektur fra både et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv.

Enten det dreier seg om design eller arkitektur skal den nye organisasjonen fremme kvalitet og nytenkning i utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Stiftelsen skal etableres fra 1. januar 2014, og skal ligge inn under Nærings- og handelsdepartementet.

Les departementets pressemeldingPUBLISERT 15.10.2013 15:10

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon

Last ned bilde