Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon

Du er her:Kan design knekke lakselusa?

Laksemærer

LUSEFELLEDESIGN: Ett av de fire forskningsprosjektene som FORNY2020 nå støtter, får 250 000 kroner til utvikling av en lakselusfelle som vil kunne begrense bruken av kjemikalier i havbruknæringen. Foto: Norsk Havbrukssenter.

 

Forskningsrådets FORNY2020-program og Norsk Designråd vil lakselusa til livs, og satser 250 000 kroner på at design vil ta knekken på parasitten.

Forskningsrådets FORNY2020-program og Norsk Designråd vil lakselusa til livs, og satser 250 000 kroner på at design vil ta knekken på parasitten.

Lakselusa er havbruknæringens største sykdomsproblem. Mens det i dag brukes store mengder kjemikalier for å bekjempe parasitten, deler FORNY 2020-programmet ut 250 000 kroner til innovatører på Havforskningsinstituttet i Bergen som tar sikte på å lokke lusa inn i spesialdesignede feller.

En helhetlig designtenkning skal bidra til mer effektive, miljøvennlige og brukervennlige lakselusfeller. Dessuten vil designprosessen kunne bidra til å gjøre fellene patenterbare, og til å bygge identitet og kjennskap til lusefellene i havbruksnæringen.

Raskt på banen

– Og helt avgjørende for helhetlige prosesser er at designerne kommer tidlig inn på banen i nye prosjekter, understreker rådgiver Benedicte Wildhagen i Norsk Designråd.

Programmet FORNY2020, som finansierer kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, kom i gang fra og med 2011. Det etterfølger FORNY-programmet som har vært i drift siden 1995. Programmet har over lengre tid hatt et uformelt samarbeid med Norsk Designråd. I FORNY2020 er dette samarbeidet formalisert.

Hensikten med samarbeidet mellom de to aktørene, er å vise flere innovatører at helhetlig tilnærming og bruk av designere og designkompetanse kan øke konkurranseevnen, og ofte er nøkkelen til suksess.

Håper på forståelse og faste bevillinger

Første resultat av kompaniskapet kommer nå til uttrykk, idet fire forskningsbaserte innovasjonsprosjekter mottar til sammen 400 000 kroner til individuelle designprosesser. I tillegg til det store lakselusfelle-prosjektet mottar et kirurgisk instrument for festing av sener, nanomaterialet Condalign og det trådløse overvåkningssystemet Veritrack til bruk i prosessindustrien, resten av den første pengepotten fra FORNY2020.

– Vårt mål er at samarbeidet øker forståelse for designkompetanse innenfor et område hvor man vanligvis ikke finner verken designbrukere eller kjøpere, og at samarbeidet både resulterer i kunnskap om design og faste bevillinger til FORNY2020-prosjektet, forklarer rådgiver Benedicte Wildhagen i Norsk Designråd.

Les mer på forskningsradet.no.PUBLISERT 27.09.2011 13:59

Kontaktperson

Benedicte Wildhagen

Rådgiver
E:
M: +47 976 95 159