Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon

Du er her:Designmillioner skaper innovasjon

Trond Giske utenfor DogA, Oslo.

LØNNSOMME INNOVASJONER: – Det er gledelig at så mange bedrifter benytter seg av DIP, slik at design kobles inn tidlig i produktutviklingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. Foto: Svein Erik Furulund, Aftenposten/Scanpix.

Oslo: 20 millioner kroner har blitt delt ut til 54 norske virksomheter over en treårsperiode som del av en unik innovasjonssatsing. Nå er det klart at Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) videreføres.

– Det er gledelig at så mange bedrifter benytter seg av programmet. Design, teknisk kompetanse og markedsforståelse er viktig for nye og lønnsomme innovasjoner, særlig når design kobles inn tidlig i produktutviklingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

I et statsbudsjett preget av nøkternhet og innsparinger valgte Regjeringen derfor å videreføre DIP også i 2012. Samtidig er det nå blitt klart hvilke 16 prosjekter som mottar støtte i år.

Sug i markedet

– I løpet av tre år har hele 341 virksomheter fra 70 bransjer søkt om til sammen 154 millioner kroner i innovasjonsstøtte fra DIP. Interessen har vært enorm, større enn vi turte å håpe på, og viser at prosjektet fyller et tomrom i norsk innovasjonsarbeid. Det er nærmest et sug i markedet, sier Skule Storheill, innovasjonsdirektør og DIP-ansvarlig i Norsk Designråd.

Han forteller at DIP-pengene alltid har vært tungen på vektskålen som har ført til at en bedrift velger å starte et innovasjonsprosjekt. De siste tre årene har alt fra olje- og gassektor og maritim næring til teknologiselskaper, utdanningsinstitusjoner og store sykehus mottatt ideutviklingsstøtte fra nyskapingsprosjektet.

Design mot oljelekkasjer

Miljøfokuset er sterkere enn noensinne i oljebransjen. Miljøteknologiselskapet Biota Guard har utviklet et system hvor det benyttes en rekke sensorer til sanntidsovervåkning av miljøet rundt plattformer og andre installasjoner til havs. Biota Guard ønsker å samle og presentere miljødata på en måte som gir oljeselskapene best mulig beslutningsgrunnlag, og nå mottar Tananger-bedriften 420 000 kroner i ideutviklingsstøtte fra DIP.

– Vi merker at oljeselskapene blir stadig mer interessert i å få miljødata inn i operasjonsrommene, slik at leting og produksjonen kan foregå så skånsomt som mulig, sier prosjektleder Geir Strand i Biota Guard.

For at operatørene skal få et optimalt beslutningsverktøy må komplisert miljøinformasjonen derfor presenteres på en mest mulig oversiktlig måte – integrert med annen operasjonell informasjon.

Biota Guard er nå i ferd med å velge designbyrå. – Industridesignere tar utgangspunkt i arbeidssituasjonen til operatøren gjennom brukerscenarier, og hjelper oss med å finne ut hva brukeren faktisk trenger– og ikke trenger – av informasjon, sier Strand.

Stor geografisk spredning

I år var det i alt 80 virksomheter fra hele landet som søkte om totalt 34 millioner kroner – og 16 av disse er utvalgt til å motta til sammen 6,5 millioner kroner i ideutviklingsstøtte. Over tre år har 54 bedrifter fra 14 fylker fått DIP-midler.

Blant årets mottakere finner vi en hel rekke innovative private bedrifter som Ocea, TOPRO og nevnte Biota Guard, i tillegg til velkjente institusjoner som Vinmonopolet og de to universitetssykehusene i Oslo og Akershus.

– Etter prosjektavslutning blir samtlige bedrifter som har mottatt støtte besøkt og intervjuet om prosessen og resultatene, slik at vi skaffer oss et enda bedre utgangspunkt for å spre ny kunnskap om hvordan design kan være en innovasjonsdriver, sier Storheill.

Han trekker fram samarbeidet mellom kompetansemiljøene i Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norsk Designråd som helt avgjørende for at Designdrevet innovasjon så langt har vært en suksess.

Kontaktpersoner:

  • Norsk Designråd, FoU- og innovasjonsdirektør Skule Storheill,
    mobil (+47) 901 03 361
  • Norsk Designråd, informasjonsdirektør Grete Kobro,
    mobil (+47) 907 65 971

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk Designråd. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.

Disse mottok midler fra Design Pilot 2011PUBLISERT 24.10.2011 06:00

HER ER ÅRETS DIP-MOTTAKERE

Munch-museet

Vinmonopolet

H. Aschehoug & Co as

Oslo universitetssykehus

Nofima as

Sogn Aqua as

Utlendingsdirektoratet

Akershus universitetssykehus

Roxar Flow Measurement as

Biota Guard as

Mentum as

Ocea as

Politiets data- og materielltjeneste

TOPRO as

Laerdal Medical

Salto as

Kontaktperson

Skule Storheill

Direktør FoU og Innovasjonsprogrammer
E:
M: +47 901 03 361