Tekst Større | Mindre
Gå til innhold

Søk

Velg språk

NORSK DESIGNRÅD

Nyheter og informasjon

Nyheter og informasjon

Du er her:Forsvaret fikk sin første designutmerkelse

Oslo (NW): Telemark Bataljon er den første mottaker av en designutmerkelse i Forsvarets historie. Dermed bringer bataljonen militærets nesten glemte designtradisjoner et langt skritt videre.

Bataljonen får Merket for God Design fra Norsk Designråd for sin nye visuelle profil. Profilen ble utviklet i forbindelse med en reorganisering og flytting av bataljonen, og preger alt fra nettsider og brosjyrer til interne trykksaker.

- Den nye profilen har vært en gjennomgående suksess. Vi har fått en overveldende respons på rekrutteringskampanjen vår. Dessuten har dette vært en lønnsom løsning for Forsvaret. Utviklingsarbeidet har kostet en tredjedel av hva en aviskampanje ville kostet oss, forteller bataljonsjef Rune Jakobsen.

Talsmann i grønt

Det var en vernepliktig presse- og informasjonsoffiser som brakte tanker om design inn i de grønnkleddes rekker. Dag Leraand, som i dag er kommunikasjonsrådgiver, argumenterte så ivrig for en helhetlig design- og kommunikasjonsstrategi, at både bataljonsjef Jakobsen og andre lot seg overtale. Nå har han, sammen med tidligere kollegaer i byrået Gazette, utviklet den nye profilen.

- Vi ønsket å skape en visuell profil som kunne gi bataljonen et særpreg både i forhold til verving av nye soldater, bygge en klarere gruppeidentitet blant soldatene og skape et klart skille mellom denne bataljonen og andre som opererer internasjonalt, sier Dag Leraand.

Han legger til at militæret faktisk har en lang, men nesten glemt visuell tradisjon å ta vare på.

- I nyere tid har Forsvaret vært lite bevisst i forhold til visuelle virkemidler. Imidlertid var militærvesenet først ute med å systematisere nettopp bruken av disse. Ved hjelp av flagg, uniformer og symboler kunne soldatene skille venner fra fiender, forteller Leraand.

For felles innsats

Merket for God Design er ikke en pris, men en utmerkelse som deles ut til gode designløsninger. Den gis både til bedrift og designer innenfor kategoriene grafisk design, industridesign, tekstil- og konfeksjonsdesign, møbeldesign og digitale produkter og løsninger.

Og norske bedrifter er mer designbevisste enn noensinne. Aldri før har så mange søkt Norsk Designråd om Merket for God Design. Årets 204 søknader er en økning på 30 prosent siden fjoråret. Av søkerne var det 69 som nå har fått Merket for God Design, 3 mottar Klassikerprisen for God Design og 3 får International Design Award.
- Søknadsmengden viste tydelig at det er i ferd med å skje en holdningsendring blant norske ledere. Stadig flere skjønner at god og brukervennlig design er et konkurransefortrinn i et tøffere marked, sier prosjektleder Katia Valerie Banoun i Norsk Designråd.

Designbevisste fylker

De siste årene har det vært flest bedrifter fra Oslo som har fått Merket for God Design. I år var det hele 17 bedrifter fra Oslo blant mottakerne. De neste designfylkene på lista var Østfold og Møre og Romsdal med fem mottakere og Oppland med fire.

25 mottakere fikk utmerkelsen for sin bevisste satsing på industridesign. - I denne kategorien finnes naturlig nok den største spredningen på produkttypene. I år er det blant annet flere båter blant mottakerne, og det er hyggelig at norsk båtindustri fortsatt er vital og nyskapende, sier Banoun.

Gode på grafisk

Interessen for grafisk design har hatt en sterk økning de siste årene. I denne kategorien var det også 25 mottakere av Merket for God design. - Betydningen av en sterk visuell profil har fått fotfeste innenfor de fleste bransjer, og det er mange dyktige grafiske designere her i landet, sier Banoun.

Kategorien for digitale produkter og løsninger ble opprettet i fjor, og i år er det fem mottakere innen denne gruppen. Her finnes alt fra Maihaugens nye nettsider til et nyutviklet kundesystem fra bedriften SuperOffice blant mottakerne.

Link

Klikk her for oversikt over mottakere av Merket for God Design og prisene fra Norsk Designråd:

Kontaktpersoner:

  • Telemark Bataljon, bataljonsjef Rune Jakobsen, mobil: 99 22 28 00
  • Norsk Designråd, prosjektleder Katia Valerie Banoun, tlf. 22 59 01 91
    mobil: 92 88 72 45

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Denne artikkelen er skrevet for Norsk Designråd

PUBLISERT 28.11.2002 06:00

Legg til:

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg
  • Reddit
  • StumbleUpon